Projekt

"LGBT-teemaline haridus- ja teavitustegevus haridusvaldkonnas

turvalise ja kaasava koolikeskkonna loomiseks LGBT+ noortele"

2018. aastal läbiviidud koolikeskonna uuringu tulemused näitavad, et paljud LGBT+ noored ei tunne end koolis turvaliselt, sest nad kogevad vaenu, LGBT+ teemasid käsitletakse puudulikult või negatiivselt ning kaasõpilased ja koolitöötajad ei pööra probleemidele tähelepanu.

 

Projekti eesmärk on luua kaasav ja turvaline koolikeskkond LGBT+ noortele Eestis. Selleks töötame LGBT+ noorte, haridusvaldkonna töötajate ning haridusvaldkonna organisatsioonide ja asutustega ning suhtleme üldise avalikkusega.

Projektitegevused tuginevad eelnevalt läbiviidud koolikeskkonna uuringule (ru) ning 2019. aasta sügisel toimunud hariduskonverentsil "Hinge hinnaga haridus: LGBT+ noorte heaolu" arutatule. Projekti käigus töötame välja õppematerjalid ja koolitused, viime läbi koolitusi, töötame organisatsioonide võrgustikuga ning korraldame teavituskampaania.

 

Projekti partneriteks on Kiusamisvaba Kool, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Eesti Noorteühenduste Liit.

Projekti rahastab Aktiivsete Kodanike Fond ehk Active Citizens Fund (ACF). ACFi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Üheskoos rohelise, tugeva ja kaasava Euroopa eest!

Uudised

01/19

Toimus esimene projekti kohtumine partneritega, saime tuttavaks

01/19

Tutvustasime projekti Facebooki live'is ja vastasime vaatajate küsimustele

01/19

Kohtusime haridusvaldkonna ekspertidega, et arutada tunnimaterjalide loomist

MEIST

Eesti LGBT Ühing on LGBT+ (lesbi, gei, bi, trans ja muu seksuaal- ja sooidentiteediga) inimeste ja nende lähedaste heaks töötav mittetulundusühing.

KONTAKT

Kaarli pst 5–1, Tallinn 10119

Keskus on ohutuse nimel augustini suletud

+372 5551 5817

Vastame kõnedele tööpäeviti kell 14-17

info(at)lgbt.ee

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 by Eesti LGBT Ühing