Koolitused ja keskuse külastamine

Koolitused spetsialistidele

 

Eesti LGBT Ühingust on võimalik tellida koolitusi, mis aitavad eri valdkondade spetsialistidel paremini mõista LGBT+ inimeste olukorda, küsimusi ja võimalikke probleeme. Need teadmised aitavad analüüsida oma keskkonda ja ammutada ideid, kuidas luua LGBT+ inimestele võimalikult turvaline keskkond. 

 

Eesti LGBT Ühing on koolitanud noorsootöötajaid, õpetajaid ja teisi koolitöötajaid, psühholooge ja teisi vaimse tervise spetsialiste, meditsiinitöötajaid ning ettevõtteid.

Koolituse täpse sisu, pikkuse ja tasu saame iga soovijaga eraldi kokku leppida.

 

Grupiarutelud noorte ja tudengitega


Pakume grupiarutelude läbiviimist noortele, eesmärgiga avardada nende arusaama seksuaalsest ja soolisest identiteedist. Turvalises ja juhitud keskkonnas on noortel ja tudengitel võimalik esitada küsimusi ja saada vastuseid, väljendada emotsioone ja saada vastukaja.

 

Grupiarutelu täpse sisu ja pikkuse lepime iga grupi puhul eraldi kokku. Soovitame arutelusid alates 16. eluaastast. Arutelusid võime läbi viia teie koolis, ülikoolis, noortekeskuses või muus kohas ning lisaks ootame teid külla meie keskusesse.

Arutelusid saab soovi korral siduda näiteks õppeainete sisuga. Mäng "Minu pilt, sinu silt" avab eri identiteete, nagu rahvus, seksuaalsus, sugu, maailmavaade või subkultuur, ja nendega seotud kogukondi; perekonnaõpetuses saame rääkida erinevatest peremudelitest, kooselust, abielust, laste saamisest; ühiskonnaõpetuses saame rääkida näiteks aktivismist ja eri rühmade õiguste eest seismisest.

 

Tule klassiga Eesti LGBT Ühingu keskusesse

 

Lepi oma klassi jaoks kokku sobiv aeg ja tulge koos külla tutvuma LGBT+ teemadega. Keskuses on LGBT+ raamatukogu ning alati ka inimene, kes külastajad vastu võtab ning nii ühingut, keskust kui ka LGBT+ teemasid tutvustab. Soovi korral on võimalik keskuses organiseerida grupiarutelusid ning mängida mängu "Minu pilt, sinu silt”. Keskus asub Tallinnas aadressil Kaarli pst 5–1.

Koolituse tellimiseks võta meiega ühendust aadressil info(at)lgbt.ee.