top of page
Ankur kasulik info

Ligipääsetavuse inspiratsioonileht

 

Ligipääsetavuse inspiratsioonileht

Accessibility inspiration sheet

Ligipääsetavuse inspiratsioonileht on loodud LGBT+ ürituste korraldajatele. Kuna paljud LGBT+ inimesed kuuluvad ka teistesse vähemusgruppidesse, on oluline, et meie üritused oleks ligipääsetavad kõigile.

Ligipääsetavuse inspiratsioonileht on nimekiri erinevatest sammudest, mille peale tasuks mõelda, et parandada oma ürituste ligipääsetavust ja muuta oma üritused mugavamaks ja turvalisemaks. Dokument on nimetatud inspiratsioonileheks, sest oleme teadlikud, et täna ei ole võimalik saavutada olukorda, kus kõik LGBT+ üritused on ligipääsetavad kõigile vähemustele. Küll aga soovime inspireerida ligipääsetavuse peale mõtlema ning astuma neid samme, mida on võimalik astuda.

Oleme dokumendi ehitanud üles nii, et üritust korraldades oleks võimalik seda võtta ette erinevates etappides ning vaadata üle punktid, mis hetkel käsil oleva etapi kohta käivad. Ka oleme selle teinud punktidena, et oleks mugav teha märkeid, millised punktid on täidetud ning millised täitmata. Nii on hea saada ülevaade oma sündmuse ligipääsetavusest ja takistustest ning jagada seda infot ka oma külalistega. Ka aitab inspiratsioonileht hoida meeles mida eri hetkedel teha on vaja.

Inspiratsioonileht on täiendatav tööfail. Kui teil on ettepanekuid, mida võiks siia lisada või millist sõnastust tuleks parandada, siis palun andke oma mõtetest ja tähelepanekutest meile teada info@lgbt.ee.

Ligipääsetavuse inspiratsioonilehe on koostanud Eesti LGBT Ühing projektis „Üks kõigi ja kõik ühe eest! Võimekad võrgustikud inimõiguste kaitsel“. Projekti rahastab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Täname kõiki Võrdse Kohtlemise Võrgustiku liikmeid, kes andsid inspiratsioonilehele tagasisidet ning aitasid meil muuta seda veel paremaks. Täname ka mõttetalgutel osalejaid, kes aitasid kaardistada takistusi, mida nad on kogenud üritustel osaledes ja läbi selle tõid inspiratsioonilehele olulisi lisapunkte.

Rohkem infot puuetega inimeste ligipääsetavuse kohta leiab siit: https://www.epikoda.ee/mida-me-teeme/ligipaasetavus  

bottom of page