top of page

Räägime ühingu rahastusest

Updated: Oct 14, 2020

Möödunud nädalal esitas Eesti LGBT Ühing Hasartmängumaksu Nõukogule taotluse iga-aastaseks tegevustoetuseks. Palju me raha küsisime ning millele seda kulutada plaanime?


Käesoleval aastal esitasime taotluse 138 640 eurole, millele lisandub 34 660 eurot omafinantseeringut. Tegemist on taotletava summaga ning seda, milline saab olema reaalne toetussumma ning kas me üldse toetust saame, ei oska me hetkel prognoosida. Võrreldes varasemate aastatega on taotletav toetussumma aga märgatavalt suurem. Võrdluseks, 2016. aastal sai ühing toetust pisut alla 40 000 euro, 2017. aastal ca 65 000 eurot ja tänavu 70 000 eurot.


Milles erinevad tuleva aasta kulud eelmiste aastate omadest? Esiteks on muutunud ühingu töökorraldus. Kuni 2016. aastani tegi valdavalt ühingu tööd tasuta ja vabatahtlikult juhatus. Selline töökorraldus polnud aga jätkusuutlik, sest nii keskendusid juhatus ja töötajad vaid “tulekahjude” kustutamisele. Seetõttu oleme püüdnud liikuda selles suunas, et ühingus töötaksid kõigi ühingu põhivaldkondade (huvikaitse, haridus, kogukond) eksperdid, kes teevad seda tööd hetkel osakoormusega. Antud toetusest on seni kaetud ka kogukonnakeskuse avatud hoidmisega kaasnevad kulud.


Teiseks, käesoleva aasta toetussumma hüppelise tõusu põhjuseks on soov laieneda Lõuna-Eestisse, lisaks võtta tööle haridusekspert ja suurendada huvikaitseeksperdi/juristi koormust. Seeläbi suurendaksime oluliselt oma teenuste kättesaadavust. Ühing tegeleb ka aastast aastasse sellega, et tõsta omatulu summat, sest jätkusuutlikkuse huvides on oluline, et MTÜ rahastus oleks mitmekesine.


Mida ühing pakub?

  • 2017. aastal korraldasime 94 sündmust: samast soost perede, noorte ja transsooliste kohtumisõhtud, filmiõhtud, maailmaköök, vaimse tervise toetusgrupp, avatud uste päevad, Baltic Pride’i sündmused.

  • Tegime 112 esmanõustamist: 40 juriidilist, 47 psühholoogilist ja 25 kogemusnõustamist.

  • Meie sisendiga ja initsiatiivil levis meediasse 93 artiklit, rääkisime kaasa 11 raadio- ja 20 telesaates.

  • Viisime läbi 10 koolitust noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele.

  • Nõustasime viit uurimistööd ja 10 kogukonnapraktikanti.

  • Korraldasime mitmetuhande külalisega Baltic Pride’i.

Läbipaistvus ennekõike


Eesti LGBT Ühing peab oma töös oluliseks läbipaistvust ning meie majandusaasta aruannete ja muu dokumentatsiooniga saab tutvuda kodulehel. Aasta jooksul toimunud tegevuste kokkuvõtte oleme edastanud nii oma ühingu liikmetele kui ka laiemale huviliste ringile.

 
209 views0 comments

Yorumlar


bottom of page