Tutvume meie uue assistendi Hanna Ilvesega

Updated: Oct 14, 2020

Märtsis alustas ühingus tööd Hanna Ilves, kes abistab kõiki töötajaid assistendirollis ning ühtlasi tegeleb ka transsoolisuse valdkonnaga. Esitasime talle mõned küsimused, et temaga lähemalt tutvuda.Kes sa oled, kust sa tuled?

Olen Hanna Ilves, tulen Tallinnast. Feminist, goot, ulmehuviline ja vegan.

Sattusin hiljuti osalema ühes vahvas tutvumisringis ning sealsete küsimuste-vastuste järgi:


  • Minu lemmikloom on rott; 

  • Kui mul ise tuleks olla mingi loom, siis ma oleksin ilves;

  • Minu lemmiktoit on maapähklivõi;

  • Tühjas valges akendeta-usteta ruumis ma sulgeksin silmad ning istuksin, magaksin või mediteeriks.

Miks tulid ühingusse tööle?

Kandideerima ajandas soov aidata kaasa LGBT+ ja üldse inimõiguste teemade arengule Eestis. Kuna olen LGBT+ kogukonna liige, siis Eesti LGBT Ühing tundub unistuste töökeskkonnana.

Mida soovid ühingus töötades saavutada?

Loodan aidata kaasa LGBT+ kogukonna liikmete inimõiguste tagamisele ning aidata kaasa meie esindatuse ning mõistmise kasvule ühiskonnas. Mulle väga südamelähedasteks teemadeks on transsooliste ja mittebinaarse sooidentiteediga inimeste õigused.

Millisena näed ja koged hetkel LGBT+ kogukonda ja selle olukorda Eestis?

LGBT+ kogukond Eestis on mitmekülgne ja kirev, nagu meie #kõigieesti elanikkond. :) Kogukonnas ja selle ümber on praegu palju ärevust, kuid lootus ning tegutsemisind parema tuleviku nimel on endiselt alles.742 views

Recent Posts

See All