top of page

T, 17. mai

|

Tallinn

Vikergaala: vikerkaarekangelaste autasustamine

Vikergaala: vikerkaarekangelaste autasustamine
Vikergaala: vikerkaarekangelaste autasustamine

Time & Location

17. mai 2022, 19:00

Tallinn, Telliskivi 62, 10412 Tallinn, Estonia

About the event

English below

на русском ниже

Oled kutsutud vikerkaarekangelaste auhinnatseremooniale! 

Juba kolmandat korda tunnustab Eesti LGBT Ühing vikerkaarekangelasi. Vikerkaarekangelased on inimesed, kollektiivid ja organisatsioonid, kes on oma sõnade ja tegudega Eesti LGBT+ inimeste elu edendanud ja kogukonna eest seisnud. Nad on eeskujuks ja teerajajaks võrdse, avatud, kaasava ja vägivallatu ühiskonna loomisel. Nende sõnad ja teod innustavad ja toetavad LGBT+ inimesi, nende lähedasi ja laiemat avalikkust. www.lgbt.ee/vikerkaarekangelane

Eesti LGBT Ühing valib igal aastal kogukonna esitatud kandidaatide seast eri kategooriates kuni kümme kangelast, kes on oma tegudega silma paistnud. Need kangelased pälvivad tunnustuse, tänu ja erilise kangelase märgise.  Kangelaste tunnustamise tseremoonia toimub Sveta baaris 17. mail, mil tähistatakse rahvusvahelist LGBT-vaenu vastast päeva IDAHOT. Üritusel anname kangelastele üle aumärgid, saame nendega tuttavaks, naudime etteasteid ja lõpuks paneme pidu.  

Dresscode: kväärikalt pidulik. Tegu on ikkagi galaga, nii et pane selga midagi, milles end uhke ja kväärikana tunned. Mis see täpselt on, on juba sinu enda tunnetada.  

RSVP: pane facebooki üritusele “Going”. Nii saame kõigiga arvestada. Aga ega kedagi tegelikult ukse taha ka ei jäeta.  

Uksed: 19.00  

Programm: avaldame peagi. Kindlasti rõõmustavad nii silmad kui kõrvad, nii süda kui jalad.  Üritus on vanusepiiranguta, kuid õige noored peavad lahkuma kell 23.  

Üritus on tasuta ja kohapeal saab sularahas teha annetuse Eesti LGBT Ühingule.  

Üritus toimub eesti ja inglise keeles. 

ENG

You are cordially invited to the Rainbow Heroes award ceremony!  For the third time, the Estonian LGBT Association will be honouring the Rainbow Heroes. Rainbow Heroes are people, collectives, and organisations who have with their words and actions stood up for LGBT+ people and contributed to the community. They are role models and trailblazers towards an equal, open, inclusive, and non-violent society. Their words and deeds inspire and support LGBT+ people, their loved ones, and society at large. www.lgbt.ee/vikerkaarekangelane

Every year, the Estonian LGBT Association chooses up to ten heroes in different categories from the candidates submitted by the community. These heroes receive our recognition, gratitude, and a special hero badge.  The ceremony will take place at Sveta bar on 17 May - the international day against homophobia, biphobia, and transphobia, also known as IDAHOT. We will give out the awards, get to know the winners, enjoy performances, and just party.  

Dresscode: black tie for the queer eye. It is a gala after all, so put on something that makes you feel fancy, whatever that may be.  

RSVP: click “Going” to our facebook event. That way we can expect you. But really, no one will be stopped at the door.  

Doors: 19.00  

Program: TBA very soon. There will be something for you eyes and ears, heart and feet.  No age restrictions, but the youngest will have to leave at 23.00.  

The event is free and you can make a cash donation to the Estonian LGBT Association on the spot.  

The event will be held in Estonian and English.

RU

Приглашаем вас на церемонию награждения Радужных героев! 

В третий раз Эстонская ассоциация ЛГБТ чествует Радужных героев. Радужные герои — это люди, коллективы и организации, которые своими словами и действиями встали на защиту ЛГБТ+ и внесли свой вклад в развитие сообщества. Они являются образцами для подражания и первопроходцами на пути к равноправному, открытому, инклюзивному и ненасильственному обществу. Их слова и дела вдохновляют и поддерживают ЛГБТ+, их близких и общество в целом. www.lgbt.ee/vikerkaarekangelane

Ежегодно Эстонская ассоциация ЛГБТ выбирает до десяти героев в разных категориях из кандидатов, представленных сообществом. Эти герои получают наше признание, благодарность и специальный значок героя.  Церемония состоится в баре «Света» 17 мая — в международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией, также известный как IDAHOT. Мы будем вручать награды, знакомиться с победителями, наслаждаться выступлениями и просто веселиться.  

Дресс-код: праздничный квир-тай. В конце концов, это торжество, так что наденьте что-нибудь, что заставляет вас чувствовать себя модно, что бы это ни было.  

RSVP: нажмите «Иду» на мероприятие. Таким образом, мы будем ждать вас. Но на самом деле никого не остановят у дверей.  

Двери: 19.00  

Программа: уточняется очень скоро. Будет что-то для ваших глаз и ушей, сердца и ног.  Возрастных ограничений нет, но самые младшие должны будут покинуть Sveta в 23.00.  

Мероприятие бесплатное, и вы можете на месте сделать денежное пожертвование Эстонской ассоциации ЛГБТ.  

Мероприятие пройдет на эстонском и английском языках.

Share this event

bottom of page