top of page
Ühingu info ankur

Ühingust

Eesti LGBT Ühing on LGBT+ (lesbide, geide, biseksuaalsete, transsooliste ning muu seksuaal- ja sooidentiteedi ja eneseväljendusega) inimeste heaks töötav mittetulundusühing.

Eesti LGBT Ühingu missioon on mõjutada strateegilise huvikaitsetööga poliitikaid ja seadusandlust,

et riik tagaks LGBT+ inimestele võrdsed võimalused.

Eesti LGBT Ühingu visioon on õiglane ja turvaline Eesti riik LGBT+ inimestele.

Lähtume oma töös Eesti vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest ning järgime läbipaistva huvikaitse head tava.

Meie väärtused

  • Vastutustundlikkus. Austame ennast, teisi ja meid ümbritsevat keskkonda ning arvestame meie töötajate vajaduste ja heaoluga.

  • Usaldusväärsus. Oleme oma töös läbipaistvad ja professionaalsed.

  • Avatus. Oleme avatud muutustele, arengutele ja inimestele.

  • Proaktiivsus. Algatame ise arutelusid ja tegusid meile olulistel teemadel.

  • Solidaarsus. Toetame sõpru ja partnereid erinevates valdkondades, sest teame, kui oluline on tunda tuge.

  • Koostöö. Teeme strateegilist koostööd eri organisatsioonidega, et koos ühiseid eesmärke saavutada.

bottom of page