Soo juriidiline tunnustamine

Transsooline inimene saab Eestis muuta oma juriidilisi andmeid (soomarker, isikukood, nimi) ning läbida meditsiinilisi toiminguid nagu hormoonravi ja kirurgiline sekkumine. Eestis reguleerib valdkonda vaid üks määrus: “Soovahetuse arstlike toimingute ühtsed nõuded”. Määruses kasutatakse aegunud termineid "soovahetus", "soo muutmine" ja "transseksuaalsus". Korrektne on rääkida soo tunnustamisest, soolisest üleminekust ja transsoolisusest.

Eestis kehtiva seaduse järgi peab juriidiliste andmete (nimi, soomarker) muutmiseks alustama hormoonravi. Sooneutraalse nime saab võtta ka ilma hormoonravita.

 

Soo tunnustamiseks tuleb läbida järgmised sammud:

  • Esimese sammuna pead minema perearsti juurde ja küsima saatekirja Tartu Ülikooli kliinikumi Ühendlabori Kliinilise geneetika keskusesse (teste saab teha ka Tallinnas), sooviga teha seoses soo tunnustamisega geenitest. Seejärel pead pöörduma geneetikakeskusesse ja panema endale seal aja kinni. Ootejärjekorrad võivad olla 1–3 kuud, visiiditasu on 5 eurot.

  • Geneetikakeskuses vesteldakse sinuga ja pannakse kirja su perekonna sugupuu, kuhu märgitakse vestluse käigus selgunud pärilikud haigused ja kõik muu pärilik informatsioon, mis sind mõjutada võib. Seejärel tehakse sulle vereproov. Seda infot läheb sul hiljem tarvis endokrinoloogi külastades. Geneetikakeskus saadab sulle vastuse e-mailile või kodusele aadressile umbes kuu aega pärast külastust.

  • Seejärel leia endale sobiv, transsoolisuse teemaga kursisolev endokrinoloog (vajadusel küsi info(at)lgbt.ee). Endokrinoloog võtab omakorda vereproovi ning määrab vastavalt sinu verekoostisele hormoonide manustamiseks raviplaani. Vereproov annab arstile ka infot, milliseid vitamiine võiksid lisaks võtta, et oma organismi toetada. Võta esmakülastusele kindlasti kaasa geneetikakeskusest saadud vastus. Hormoonravi kestab elu lõpuni või kuni sa ise seda soovid.

  • Pikkade ooteaegade tõttu soovitame samal ajal, kui paned endokrinoloogi juurde aega kinni, võtta ühendust ka psühhiaater-seksoloog Imre Rammuliga, kelle esmane visiit maksab 70 eurot ja kordusvistiit 50 eurot. Dr Rammul kutsub kokku arstliku ekspertiisikomisjoni ja annab sulle teada, millal saad komisjoni vastuvõtule tulla. Komisjon koguneb tavapäraselt kaks korda aastas: kevadel ja sügisel. Enne komisjoni toimumist võtab arst sinuga ise ühendust, ent ole vajadusel ka ise aktiivne – ära pelga arstile kirjutada või helistada ning ennast talle meenutada.

  • Kui oled komisjoni ees käinud, saad 1–1,5 kuu pärast postiga koju sotsiaalministri käskkirja, mis annab loa alustada soo tunnustamise protsessi. Kui see paber on käes, saad uuesti endokrinoloogi juurde minna ning varem määratud raviplaani järgi hormoonravi alustada. Hormoonravi on Eestis 50% soodustusega. Hormoonravi alguses võivad tulemused varieeruda – mõne inimese puhul tulevad muutused kiiremini, teisel pisut aeglasemalt.

  • Juriidiliste andmete muutmiseks (isikukood, soomarker, nimi) tuleb pöörduda teist korda komisjoni poole, ent mitte varem, kui üks aasta pärast käskkirja väljastamise kuupäeva. Pärast teist komisjonikülastust tuleb sealt saadud dokumentidega pöörduda andmete uuendamiseks perekonnaseisuametisse.

  • Kirurgiline sekkumine on lubatud käskkirja väljaandmisest ühe aasta möödudes.