Eesti LGBT+ õpilaste koolikeskkonna uuring

2019

Eesti LGBT Ühing viis 2018. aasta suvel läbi esimese Eesti LGBT+ õpilaste koolikogemust puudutava uuringu, milles käsitleti muu hulgas kokkupuuteid vaimse ja füüsilise vägivallaga, LGBT+ teemade käsitlemist ainetundides ning õpetajate ja teiste koolitöötajate suhtumist LGBT+ õpilastesse ja teemadesse.

Avaliku arvamuse uuring LGBT teemadel

2012, 2014, 2017, 2019

Eesti Inimõiguste Keskus viib iga paari aasta tagant läbi uuringut, mis näitab Eesti elanike suhtumist LGBT+ inimestesse seoses erinevate eluvaldkondadega.

Discrimination in the EU

2019

The special Eurobarometer “Discrimination in the EU” includes detailed data from European Member States on the social acceptance of LGBTI people and perceptions on discrimination based on sexual orientation, gender identity and sex characteristics.

Anti-Trans Hate Crimes In Central and Eastern Europe and Central Asia

2017

Summary of Transgender Europe’s submission to the Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE).

LGBTQ inimeste igapäevane toimetulek ja strateegilised valikud Eesti ühiskonnas

2016

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei tellis uuringu projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni” raames. Uuring keskendub LGBTQ inimeste olukorra ja kogemuste kaardistamisele Eestis. Uurimisrühma kuulusid Kadri Aavik, Triin Roosalu, Margarita Kazjulja, Laura Mere, Kerli Kaal, Maaris Raudsepp ja Kadi Annuk.

Sexual Orientation and Gender Identity Throughout History

Lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and related identities have been present in various forms throughout history. All cultures have included, with varying degrees of acceptance, individuals who practice same-sex relations as well as those whose gender, gender identity and gender expression challenge prevailing norms, and many cultures still do. Map compiled by International IDAHO Committee and United Nations For LGBT Equality.

MEIST

Eesti LGBT Ühing on LGBT+ (lesbi, gei, bi, trans ja muu seksuaal- ja sooidentiteediga) inimeste ja nende lähedaste heaks töötav mittetulundusühing, mis lähtub oma tegevuses Eesti vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest. 

KONTAKT

Kaarli pst 5–1, Tallinn 10119

+372 5551 5817

T, N 15–18; K, R 10-14

info(at)lgbt.ee

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

© 2019 by Eesti LGBT Ühing