top of page

2022 numbrites ja tegudes

Updated: Feb 17, 2023

Kes loeb tibusid sügisel, kes kevadel – meie oleme seda ikka teinud kevadel. 2022 aasta tõi uusi raskuseid, mida ei olnud näha ka 2021. aasta halvimates unenägudes. Venemaa alustatud sõda Ukrainas jääb kindlasti möödunud aastat raamistama. Samas teame, et meie roll täna on olla toeks nii palju kui võimalik, ennast sealjuures kaotamata, nii et hea on peegeldada ka möödunud aasta kordaminekuid, mis annaksid jõudu teha juba käimasoleval aastal kõike veel paremini.


Tegevused

 • Toetasime LGBT+ ukrainlasi

Jagasime LGBT+ ukrainlastele igakülgset infot ning aitasime leida vajalikku abi ja kontakte. Toetasime ukrainlasi, kes olid Eestis, teel Eestisse, teistes Euroopa riikides või endiselt Ukrainas. Eestis olevatel ukrainlastel aitasime leida ajutist elamispinda ning vajalikke teenuseid. Koostöös Insight'iga kogusime raha, et osta väärikuse pakke LGBT+ ukrainlastele.


 • Uurisime inimeste suhtumist LGBT+ teemadesse.

Aktiivsete Kodanike Fondi rahastatud projekti raames korraldasime 2022. aasta jaanuaris, koostöös Turu-uuringute AS-iga fookusrühma intervjuud, et uurida ühiskonna erinevate gruppide suhtumist LGBT+ teemadesse.

Lisaks arvamuste kaardistamisele pakkus aruanne vastuseid küsimusele "miks?" ning annab soovitused, kuidas LGBT+ teemadel rääkida. Uuringuga saab lähemalt tutvuda meie kodulehel: https://www.lgbt.ee/uuringud


Jaanuari kuus sai Solarise aatriumis näha Vira Takindada ja Karl Joonas Alamaa originaalteoseid, mis olid loodud spetsiaalselt LGBT+ õpilaste kogemustest rääkivaks näituseks. Näitus oli osa Aktiivsete Kodanike Fondi rahastatud projektist, mis keskendus haridus- ja teavitustegevusele haridusvaldkonnas turvalise ja kaasava koolikeskkonna loomisele LGBT+ õpilaste jaoks. Näitus avati tähelepanu köitnud aktsiooniga, kui ligi 300-ruutmeetrine vikerkaarelipp kattis Tallinna Teatri väljakut. Kõik selleks, et avaldada toetust noorte võrdsele ja hoolivale kohtlemisele ühiskonnas ja koolis.


 • Tartu Pride rongkäigul osales üle 1000 inimese

Juunis toimunud Tartu Pride oli pühendatud Eesti LGBT+ ajaloole, sest möödunud aastal täitus 30 aastat homoseksuaalsuse dekriminaliseerimisest Eestis. Rongkäigul pealkirjaga “Kaua võib?” osalejad ja kõnelejad, keda oli üle 1000, küsisid, miks on riik teinud nii pika aja jooksul nii vähe LGBT+ inimeste heaolu tagamiseks.


 • Kohtus esimene trans-ekspertkogu

Euroopa komisjoni rahastatud projekti “Võrdõiguslikkus tervishoius, hoiakud LGBTQI+ inimeste suhtes ja transinimeste tervishoid“ raames kohtusid trans-kogukonna liikmed, kes nõustavad Eesti LGBT Ühingut ja Mõttekoda Praxist trans-spetsiifilise tervishoiteenuse standardi väljatöötamisel. Standardi loomise eesmärk on ühelt poolt mõista, millised on kogukonna vajadused ja ootused üleminekuga seotud tervishoiule, ning teiselt poolt vormida need ootused soovitusteks nii riigile kui tervishoiusüsteemile.


 • Avaldasime raamatu “Kalevi alt välja. LGBT+ inimeste lugusid 19. ja 20. sajandi Eestis”

Möödunud sügisel esitlesime Vabamus raamatut “Kalevi alt välja”, mis tuginedes arhiivimaterjalidele ja kohtutoimikutele tutvustab lesbide, geide, biseksuaalsete, transsooliste ja muus seksuaalse- ja sooidentiteediga inimeste ajalugu Eesti. Raamat osutus nii menukaks, et oli välja müüdud vähem kui ühe kuuga, tänaseks on ilmunud juba raamatu parandatud kordustrükk.


 • Jagasime soovitusi erakondadele

Oleme enamus Eesti erakondadega pidevas suhtluses, et hoida ja kaitsta LGBT+ teemasid. Kokkuvõtte situatsioonist ja soovitustest esitasime möödunud aastal erakondadele, et neil oleks võimalus LGBT+ teemasid kaasata oma valimisprogrammidesse.


 • Alustasime uue kommunikatsiooniprojektiga

Möödunud aasta teises pooles läks käima ILGA rahastatud kommunikatsiooniprojekt, milles oleme leidnud endale rahvusvahelise partneri, kes aitab meil luua uut digikommunikatsiooni strateegiat koos vastavate tehnoloogiatega. Projekti tulemusel peaksime muuhulgas arendama oma visuaalset identiteeti, koos näiteks kodulehe ja logoga uuendamisega.


Numbrid


 • Psühholoogilisi esmanõustamisi 87

Kõige rohkem nõustamisi oli Peamisteks teemadeks, millega meie poole pöörduti, olid sooline ja seksuaalne identiteet, vaimne tervis, üksindus ja ka vägivalla kogemine,


 • Kogemusnõustajate esmanõustamisi 82

Meie erineva taustaga kogemusnõustajad andsid muuhulgas nõu näiteks soolise ülemineku protsessiga seonduvates küsimustes, LGBT+ sõbralike spetsialistide leidmisel, identiteedi otsimises, üksinduses, kooselu registeerimise ja teistel inimese elukvaliteeti tugevalt mõjutavatel teemadel.


 • Juriidiline esmatasandi nõustamine 88

Peaasjalikult vajati esmatasandi juriidilist nõu teemadel, nagu kooseluseaduse kasutamine, vaen ja soolise ülemineku protsessiga seonduv.


 • Spetsialistide ja tudengite koolitused LGBT+ teemadel 16

Koolitasime Tartu Ülikooli Arstiteadusüliõpilasi, Tallinna lastearste ja Tallinn Reaalkooli õpilasi, ettevõtjaid, erineva valdkonna tudengeid ja spetsialiste nt õpetajad, sotsiaaltöötajad ja noorsootöötajad. Koolituste hulgas oli nii lühikesi koolitusi, kus fookus oli väiksemalt LGBT+ alateemal, kui ka pikki koolitusi, kus spetsialistidele anti põhjalik LGBT+ info, sh erialane fookus. Nõustasime Tartu Ülikooli Seksuaaltervise uuringute keskust, tudengeid, ülikoolide lektoreid ainealaselt.

Tegelesime arendustööga ja muutsime haridusvaldkonna strateegiat, millest nüüdsest on kujundatud koolitusvaldkond. Tegelesime koolitusmaterjalide uuendamise ja kaasajastamisega, panime kokku uusi materjale nt lähisuhtevägivalla teemal.

 • Tegelesime seitsme projektiga

Meie projektide teemadeks olid huvikaitse, kommunikatsioon, haridus, kogukonna toetamine ja võimestamine.198 views0 comments

Comments


bottom of page