top of page

EKREt häirinud film “Kapist välja” linastub Eesti LGBT Ühingu hooajalõpu üritusel

Updated: Oct 14, 2020

PRESSITEADE

30.05.2019


Eesti LGBT Ühing lõpetab oma juubeliaasta 31. mail Tallinnas kinos Artis avaliku üritusega, kus arutletakse LGBT+ noorte turvalisuse üle koolikeskkonnas ning vaadatakse filmi “Kapist välja” ehk montaaži LGBT+ noorte videotest, milles nad lähedastele esmakordselt oma seksuaalsest või sooidentiteedist räägivad.


Eesti vanim ja suurim LGBT+ kogukonna huvide eest seisev organisatsioon Eesti LGBT Ühing tähistas möödunud sügisel kümnendat sünnipäeva, 31. mail kell 15.30 lõpetatakse hooaeg kinos Artis. Üritusel näidatakse filmi “Kapist välja”, mis linastus esmakordselt eelmise aasta detsembris kino Sõpruse “Klassiga kinno” programmi raames ning pälvis meediaski tähelepanu, kui Tallinna linnavolikogu EKRE fraktsioon esitas Haridusametile üksikasjaliku päringu selle kohta, kes filmi vaatas, kuidas koolid selle kohta infot said, mida õpilased ja õpetajad filmist arvasid ning kuidas neis koolides soo ja seksuaalsuse teemasid käsitletakse.


Eesti LGBT Ühing taunis arupärimist ja selle edastamist koolidele. Ühingu tegevjuht Kristel Rannaääre põhjendas, et “riiklik õppekava näeb koolitundides ette eri teemade käsitlemist, alates sallivusest, lõpetades soo ja seksuaalsusega, ning ühe erakonna taolise sekkumise eesmärk oli saata noortele, koolidele ja ühiskonnale vaenulik sõnum, et LGBT+ teemad ja identiteedid on ebanormaalsed. Nähtavus ja mõistmine on LGBT+ õpilastele ja ka koolitöötajatele seetõttu eriti olulised, kuna tegemist on haavatava grupiga, kelle jaoks koolikeskkond on sageli ebaturvaline,” lisas Rannaääre.


Filmile eelneb arutelu LGBT+ õpilaste koolikeskkonna turvalisuse üle, milles osalevad Kristel Rannaääre (Eesti LGBT Ühing), Triin Toomesaar (Kiusamisvaba Kool), Marcus Ehasoo (Eesti Õpilasesinduste Liit) ja Liisa Rilla Niit (LGBT+ koolinoor). Vestluse ajendiks on möödunud suvel läbiviidud esimene üle-eestiline LGBT+ noorte koolikeskkonna uuring, mille tulemused avalikustab Eesti LGBT Ühing sügisel.


Üritus on kõigile tasuta, kohapeal saab sularaha eest soetada ühingu vikerkaaretooteid või teha sularahaannetus ühingu töö toetuseks.


Eesti LGBT Ühing on LGBT+ (lesbi, gei, bi, trans ja muu seksuaal- ja sooidentiteediga) inimeste ja nende lähedaste heaks töötav mittetulundusühing, mis lähtub oma tegevuses Eesti vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest. Eesti LGBT Ühingu missioon on toetada LGBT+ kogukonda ja nende lähedasi, pakkudes tugiteenuseid ja teostades huvikaitset, ning parandada teavitustegevusega ühiskonna teadlikkust LGBT+ teemadest.


 

200 views0 comments

Comentários


bottom of page