top of page

Minister Signe Riisalo ja Eesti LGBT Ühing mõistavad teravalt hukka pühapäeval toime pandud vaenukur

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja Eesti LGBT Ühing mõistavad teravalt hukka pühapäeval toimunud vaenukuriteo ja kallaletungi Soome pastor Patrick Tiaineni suunal. Tegemist on vaenukuriteoga mitmese vähemusgruppi kuulumise alusel.


Pühapäeval toimunud religioosselt motiveeritud vaenukuritegu oli õõvastav lõpp edukale ja rahulikule Baltic Pride solidaarsusnädalale. Tuhanded osalejad nii Eestist kui väliskülalised tundsid end turvaliselt, mille eest täname PPA-d, kes selle nädala jooksul tähelepanu ja pühendumisega ürituste turvalisuse eest hoolitses.


Rünnak toimus festivali viimasel üritusel kristliku ühenduse kohtumisel ja ründajaks oli Venemaa kodanik. Laias plaanis näeme, et LGBT+ inimeste õiguste teemat võib tänapäeval pidada kultuuridevaheliseks võitluseks - Euroopa versus Venemaa. Kuid rünnakuid jõustavad ja ärgitavad vaenu ja viha külvavad avalikud sõnavõtud.


“Baltic Pride nädal täis erinevaid sündmusi kulmineerus 7000 osavõtjaga marsil laupäeval, mil kogesime Eesti ühiskonna avatust ning austusest kõigi meie inimeste suhtes. See oli rõõmupäev, mis möödus naeru ning toetusavalduste saatel. Seda šokeerivam on sellele järgnenud vägivallategu Eesti geikristlaste palvusel. Tunnen südamest kaasa nii kannatanutele ja nende lähedastele, kui selle koletu teo tunnistajateks olnutele, kellele oleme valmis pakkuma igasugust psühholoogilist tuge. Ükskõik millisele vägivallale puudub õigustus ja soovin, et kõik vaenu õhutajad oskaksid selles teos näha ka vastutust, mis neil lasub,“ kommenteeris juhtunut sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.


“Võime arvata, et LGBT+ inimeste elu Eestis on pigem hea ja turvaline. Jah, Eesti Inimõiguste Keskuse uuring kinnitab selgelt, et alates 2017. aastast on Eesti inimeste arvamus LGBT inimeste suhtes paranenud, kuid samas on avalikud negatiivsed arvamused täna vägivaldsemad, kui iial varem. Vägivaldsed avaldused toovad reaalsed vägivaldsed teod,” kommenteeris Eesti LGBT Ühingu juhatuse liige ja koolitusjuht Kristel Rannaääre.


Eesti LGBT Ühing jälgib hoolega käimasolevat kriminaalmenetluse käiku ja on vajadusel kontaktis politseiga. Samuti on ühing lähedases kontaktis Geikristlaste Kogu ja sündmusel viibinud kannatanutega. Ühing toetab omalt poolt igakülgselt kannatanuid ja aitab suhelda erinevate ametkondadega.


Eile, Baltic Pride´i viimasel päeval MTÜ Geikristlaste Kogu korraldatud sündmusel pandi toime usulisest kuuluvusest ja seksuaalsest sättumusest motiveeritud vaenukuritegu, kus Vene kodakondsusega noormees ründas sündmusel esinenud Soome pastorit, pekstes kannatanut rusikatega ja vigastades noaga.


Lisaks pastorile said rünnakus viga kaks inimest, kes kannatada saanud meest ründaja eest kaitsesid ja teda politsei saabumiseni kinni hoidsid. Politsei pidas 25-aastase mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ja alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust.

175 views0 comments

Comentários


bottom of page