top of page

MTÜ Eesti Gei Noored uus nimi on Eesti LGBT Ühing

Updated: Oct 14, 2020

PRESSITEADE

18.06.2012


Äsja toimunud üldkoosolekul valiti MTÜle Eesti Gei Noored uus nimi – Eesti LGBT Ühing. Organisatsiooni hakkab juhtima 5-liikmeline juhatus, kuhu kuuluvad Annika Laas, Eve Anijärv, Hanna Kannelmäe, Helen Talalaev ja Riin Bakhoff. Eesti LGBT Ühingu presidendiks valiti Helen Talalaev.


Ühingu uues nimes kasutatud rahvusvaheliselt tunnustatud täheühend LGBT tähistab lesbisid, geisid, biseksuaalseid ja transsoolisi inimesi. Eesti LGBT Ühing jätkab oma tööd hooliva ja kaasava ühiskonna nimel, kus väärtustatakse kõiki inimesi olenemata nende seksuaalsusest ja sooidentideedist.


„Organisatsiooni juhina soovin erilist tähelepanu pöörata inimeste teadlikkuse tõstmisele ja noortega töötavate spetsialistide koolitamisele. Samuti on väga oluline jätkata senist head koostööd sotsiaal- ja justiitsministeeriumiga Eesti seadusandluse kaasajastamiseks, lähtudes ühiskonnas levinud peremudelitest ja kõikide inimeste võrdse kohtlemise printsiibist,” tutvustas organisatsiooni vastvalitud president Helen Talalaev oma eesmärke ühingu juhina.


Organisatsiooni oluline väljund on ka Tallinnas töötav OMA ehk „oma maailma avardamise” keskus, mille eesmärk on info jagamise ja ürituste korraldamisega luua lesbidele, geidele, bi-, trans- ja heteroinimestele võimalus hubases keskkonnas küsimusi esitada, suhelda ja vastuseid saada.


Eesti LGBT Ühing asutati 2008. aastal. Olulisimad saavutused on olnud esseekogumiku „Kapiuksed valla. Arutlusi homo-, bi- ja transseksuaalsusest” väljaandmine 2010. aastal, Oma Maailma Avardamise Festivali korraldamine ja OMA keskuse avamine 2011. aastal. Organisatsiooni suurimad toetajad on olnud Avatud Eesti Fond, Hasartmängumaksu Nõukogu ja erinevad Eestis asuvad saatkonnad. 2012. aastast toetatakse organisatsiooni tegevust ka Tallinna linna eelarvest.

 

162 views

Comments


bottom of page