top of page

Raha, õhk ja armastus MTÜ elutsüklis

Updated: Oct 14, 2020

Mittetulundusühingu toimetulek ja püsimine sõltuvad suuresti sellest, kui hästi osatakse ennast majandada. Loomulikult saab palju ära teha kire ja vabatahtliku tööga, abiks liikmemaksud ja annetused. Ent olles laienenud juba nii suureks, et leitud on oma tegevuste läbiviimiseks sobivad ruumid, teenuseid ja üritusi pakutakse ka Tartus, käiakse koolitamas õpetajaid ja noorsootöötajaid üle Eesti, pakutakse psühholoogilist nõustamist, pannakse kokku infomaterjale jne, kipub rahalise toimetuleku teema olema tõsine murekoht.

Vahel kulub rohkem energiat kulude katteks rahastuse leidmiseks, kui organisatsiooni sisuliste eesmärkide poole liikumiseks. Ehkki finantsid on meie organisatsiooni puhul leitud konkreetsete projektide läbiviimiseks, on need siiski lühiajalised süstid ja tulevik alati veidi ebakindel. Loodan, et Eesti LGBT Ühingu liikmed ja toetajad on seda mõistes arusaavad, miks iga-aastane palve maksta liikmemaksu või ulatada abikäsi võimaluste piires summaga on olnud väga vajalik meie tegevuse jätkumiseks. Organisatsioon on juba viieaastane, oleme jalad alla saanud ja liikunud väikese aktivistide pundi kokkusaamistest edasi pika maa eestkoste vallas koostööpartneriks tõusmises, teavitamises ja harimises, kogukonnale ürituste ja teenuste pakkumises.

Aga kas oleme valmis selleks, et vajadusel edasi minna kõige sellega ka fondide rahastuskonkurssidest sõltumata? Kui oluliseks peavad Eesti lesbid, geid, biseksuaalid ja transsoolised inimesed ise meie organisatsiooni? Kas nad on valmis näitama oma toetust eri viisidel panustades? Kas hoomamegi päris täpselt selle mõju, kui Eesti LGBT Ühing oleks jäänud loomata? Mis saab, kui ühing peab aasta pärast koondama oma tegevusi, sest OMA Keskuse ülalpidamine pole enam võimetekohane ja meil on taas vaid ringirändav juhatus, kes püüab põlveotsas leiutada viise kogukonna nähtavuse tõstmiseks, sotsialiseerumiseks, seadusmuudatuste mõjutamiseks? Oleme me valmis, et seni saavutatu tuleb pakkida kastidesse ja panna ootama uut võimalust?

Loodan väga, et seda siiski ei juhtu, sest kogukond seisab ühingu selja taga ja mõistab tehtava töö väärtust. Et meil on endiselt toredaid vabatahtlikke, kaasamõtlevaid liikmeid ning inspireerivaid üritustel osalejaid. Et keegi ei eeldaks, et mittetulundusühinguna teeme ja saame kõike vaid õhu ja armastusega arveldades.

Luban, et käitume meile usaldatud eurodega heaperemehelikult, säästlikult ja läbimõeldult. Meie eelarve ja kulutuste otstarve on alati selgelt kommunikeeritud kõigile, kes on sellest huvitatud.

Tulevikus näeme uudse suunana omatulu ja seeläbi jätkusuutlikkuse kasvatamist läbi toodete ja teenuste arendamise ning miks mitte ka sotsiaalse ettevõtluse.

 

Rahade üle mõtiskles Hanna Makko, Eesti LGBT Ühingu Tartu koordinaator, inspireeritult 12.-13.11.2013 osaletud koolitusest "MTÜ majandamine: toote- ja teenusearendus".


Kaanefoto: Jen Theodore, Unsplash

11 views0 comments

Comments


bottom of page