Eesti LGBT Ühing 2013. aastal – kasvamine ja laienemine

Updated: Oct 14, 2020

Kui vaadata Eesti ühiskonda 2013. aastal tervikuna, siis küllap jääb ühe aruteluna kõlama debatt perekonna tähenduse üle. Kui kitsalt või laialt me perekonda defineerime? Eesti seadusandlus perekonnale selget definitsiooni ei anna, kuid tegelikkus on täna see, et Eestis elavad väga erinevad perekonnad ning kõik need pered väärivad riigi kaitset. Üks peretüüp – pere, kus lapsi kasvatavad samast soost vanemad – on täna endiselt otsese kaitseta ja see on kindlasti oluline puudujääk, mille kõrvaldamise nimel tuleb töötada.

IDAHO päeval 17. mail toimus perekonnadebatist inspireeritult paneeldiskussion „Meie inimesed – milleks on vaja kooseluseadust?“. Riigikogu liikmed Olga Sõtnik, Andres Anvelt ja Imre Sooäär arutasid, kuidas oleks võimalik tagada suurem kaitse ka samast soost vanematega peredele ning ühiselt jõuti arusaamisele, et erakondadeülene töögrupp võiks aidata teemaga edasi liikuda.


IDAHO päev on rahvusvaheline homofoobia ja transfoobia vastu võitlemise päev, mida tähistatakse igal aastal 17. mail. Just sel päeval 1990. aastal eemaldas Maailma Terviseorganisatsioon homoseksuaalsuse psüühikahäirete nimekirjast. Sel aastal heiskasid Tallinnas IDAHO päeva puhul vikerkaarelipud neli saatkonda: Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi, Austria ja Kanada saatkonnad. Esimest korda Eesti ajaloos heiskasid saatkonnad vikerkaarelipud, et väljendada oma toetust LGBT inimeste olukorra parandamisele Eestis.