top of page

Eesti LGBT Ühing ja Mõttekoda Praxis ootavad LGBTQI+ kogukonnaliikmeid konverentsile

Updated: Oct 17, 2023

Eesti LGBT Ühing ja Mõttekoda Praxis kutsuvad LGBTQI+ kogukonda ja meedikuid 27. oktoobril 2023 konverentsile „LGBTQI+ tervisevõrdsus – kuidas jõuame väärtustest tegudeni?“


LGBTQI+ inimesed ja meedikud on eeldatavasti ühel meelel selles, et tervisevõrdsus tähendab inimkesksust, erinevate vajadustega arvestamist ning usalduslikku suhet patsiendi ja arsti vahel. LGBTQI+ inimeste kogemused Eesti tervishoiusüsteemiga näitavad aga, et tervisevõrdsuseni on veel pikk tee minna. Millised hoiakud takistavad tervisevõrdsuse saavutamist? Mis peaks muutuma? Kellel on kanda roll muutuste esilekutsumises? Neile küsimustele otsime koos vastuseid.


Alanud on konverentsile registreerimine: https://forms.gle/M89fWutJaeu66zd99


Kava


Aeg: 27.oktoober 2023

Koht: Nordic Hotel Forum, Tallinn

Keeled: Eesti ja inglise keel, sünkroontõlge


Konverentsi juhib Hanna Kannelmäe


10:00-10.15 Konverentsi avab terviseminister Riina Sikkut

10:15-11.15 Peaettekanne: Transidentiteetide depatologiseerimine RHK-11-s – mida toob see muutus kaasa tervishoiutöötajatele?


Iva Zegura, kliiniline psühholoog, Euroopa Transtervishoiu Ühingu (EPATH) ametisse astuv president (Horvaatia)


11.15-12:45 Arutelu: Kuidas korraldada transtervishoiuteenuseid Eestis?


Eestis on soolist üleminekut toetava tervishoiu spetsialiste praegu veel vähe. Kas tekkiv kompetents võiks koonduda ühte tervisekeskusesse või peaks transinimeste soolist üleminekut toetavaid tervishoiuteenuseid osutama kõikjal Eestis? Kuidas korraldada tervisekindlustusega seotud küsimused, kui transinimeseks olemine ei ole käsitletud tervisehäirena?


Vestlevad: Sara Arumetsa, TLÜ nooremteadur ja kogukonnaaktivist, Michelle Celia, õde, Gender Wellbeing Clinic (Malta), dr Ruth Kalda, perearst ja TÜ peremeditsiini professor, Heli Paluste, Sotsiaalministeeriumi esindaja. Arutelu juhib Mari-Liis Sepper (Praxis)


12:45-13:45 Lõuna


13:45-14:00 Mõttekoja Praxis uuringut tervishoiutöötajate teadlikkusest ja hoiakutest LGBTQI+ teemadel tutvustab Mari-Liis Sepper (Praxis)


14:00-15:30 Arutelu: LGBTQI+ inimesed ja vaimse tervise kriis.


Mis on vähemusstress? Kui palju on vähemusstressi Euroopa koolides? Kuidas mõjutab leviv väärinfo LGBTQI+ inimeste kohta vaenufooni tekkimist ja vaimset tervist? Kuidas saavad vaimse tervise spetsialistid toetada LGBTQI+ inimeste vaimset tervist?


Vestlevad: Eeva Koplimets, Eesti LGBT ühingu kogemusnõustaja, Triinu Ojalo, LVTK kliiniline psühholoog ja TÜ nooremteadur, Elina Partanen, koolitaja ja Ida-Soome Ülikooli vähemusstressi teadur (Soome), dr Hedda Lippus-Metsaots, MD, PHD, arst-resident psühhiaatria erialal. Arutelu juhib Paul Joosep Vahtra (Eesti Transinimeste Ühing).


15.30-15:45 Konverentsi lõpetamine


15:45 Kohvilaud ja vabas vormis mõttevahetused


Konverents on TASUTA.


Konverentsile registreerimine: https://forms.gle/M89fWutJaeu66zd99369 views0 comments

Comments


bottom of page