top of page

Koolid lubavad õpilaste sõnavabaduse piiramist

Updated: Oct 14, 2020

PRESSITEADE

7.03.2019


Eesti LGBT Ühing taunib suurenevat LGBT+ noorte sõna- ja väljendusvabaduse piiramist seoses LGBT+ grupi plakati mahavõtmisega Orissaare Gümnaasiumis.


6. märtsil võeti Orissaare Gümnaasiumis lapsevanema nõudmisel maha plakat, mis tutvustas “Saare LGBT+” Facebooki gruppi. Plakati oli õppealajuhataja loal 5. märtsil stendile pannud kooli õpilane ning see pidi sinna jääma üheks nädalaks. Plakat kutsus üles liituma grupiga, mille eesmärk on tuua kokku kogukond ning läbi viia ühiseid üritusi.


Eesti LGBT Ühingu jaoks on murettekitav viimasel ajal Eesti haridusmaastikul leviv LGBT+ noorte sõna- ja väljendusvabaduse piiramise tendents ning seeläbi LGBT+ teemade stigmatiseerimine.


Eelmise aasta kevadel võeti Rakvere Reaalgümnaasiumis maha LGBT+ laulukooriga Vikerlased liituma kutsunud plakat, mille olid stendile pannud sama kooli õpilased. Plakati mahavõtmist nõudis lapsevanem ning direktor leidis, et koolis ei peaks tegelema “seksuaalerisuste reklaamiga” ning et taoline materjal annab võimaluse protestimiseks ja sildistamiseks, mis sisuliselt tähendab noorte vaigistamist nende kaitsmise ettekäändel.


2018. aasta detsembris esitas Tallinna volikogu EKRE fraktsioon Tallinna Haridusametile päringu, milles sooviti teada, kui palju õpilasi käis kinos Sõprus kooliprogrammi raames filmi “Kapist välja” vaatamas ning kuidas LGBT+ teemasid neis koolides käsitletakse. Eesti LGBT Ühing taunis Haridusameti otsust edastada päring koolijuhtidele, kuna ükski erakond ei tohiks dikteerida koolide õppemeetodeid ning luua olukorda, kus LGBT+ teemade käsitlemine on negatiivse tähelepanu all.


Orissaare Gümnaasiumi lugu kajastades levitatakse ka meedias kahjulikku ja eksitavat arusaama, et LGBT+ teemad on lastele ohtlikud. Pealkirjadega on jäetud mulje, nagu oleks LGBT+ teemadest koolis rääkimine skandaalne ning et kokkupuude LGBT+ mõistega on otseselt seotud porno vaatamisega internetis. Taolise väärinfo levitamine marginaliseerib omakorda juba niigi haavatavaid noori ning riivab nende õigust sõna- ja väljendusvabadusele.


Eesti LGBT Ühingu tegevjuht Kristel Rannaääre leiab, et tegu on äärmiselt murettekitava tendentsiga, mis muudab koolikeskkonna LGBT+ noortele senisest veelgi ebaturvalisemaks: “Seni ei ole ükski kool julgenud ega soovinud seista LGBT+ noorte eest, mis kahjuks ainult süvendab probleemi. Siinkohal näeme, et koolijuhtidel on puudu ka toetusest, mis annaks neile julgust LGBT+ noorte eest välja astuda ning mitte kaasa minna üksikute lapsevanemate survestamisega, mis omakorda muudab laste olukorra ebaturvaliseks.”


Eesti LGBT Ühing on LGBT+ (lesbi, gei, bi, trans ja muu seksuaal- ja sooidentiteediga) inimeste ja nende lähedaste heaks töötav mittetulundusühing, mis lähtub oma tegevuses Eesti vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest. Eesti LGBT Ühingu missioon on toetada LGBT+ kogukonda ja nende lähedasi, pakkudes tugiteenuseid ja teostades huvikaitset, ning parandada teavitustegevusega ühiskonna teadlikkust LGBT+ teemadest.

 

1,128 views0 comments

Comments


bottom of page