top of page

ELGBTÜ ja Kiusamisvaba Kool kutsuvad üles koolides perepäeva tähistama

Updated: Oct 14, 2020

PRESSITEADE

9.05.2019


Eesti LGBT Ühing ja Kiusamisvaba Kool kutsuvad koole 15. mail tähistama rahvusvahelist perepäeva, millega kaasatakse erinevates perekooslustes elavaid lapsi.


Kõiki kaasava perepäeva tähistamine pakub lastele ja noortele arusaama tegelikust perede mitmekesisusest. See kajastab reaalsust, milles leidub peresid isa ja emaga, kahe isa või kahe emaga, üksikvanemaid, lapsi kasvatavaid vanavanemaid, lastekodus üles kasvanud või lapsendatud lapsi, vanema kaotanud lapsi ja muid kooslusi.


Samuti on oluline anda kõigile lastele võimalus tunda end kaasatu ja esindatuna. Koolides on väärt traditsioon tähistada emade- ja isadepäeva, mis annab ilusa võimaluse väljendada armastust ja tänulikkust emale või isale. Samal ajal leidub ka lapsi, kes neil päevadel end väljajäetuna või ebaturvaliselt tunda võivad, sest nende peres ei ole ühte või teist või on näiteks kaks samast soost vanemat.


Noores eas perede mitmekesisusega tutvumine annab lastele ka olulisi teadmisi tulevikuks. Kui nad ise kord peret looma hakkavad, saab nende jaoks oluliseks, et sellesse peresse oleks hea kuuluda, mitte see, kellest pere koosneb.


Eesti LGBT Ühingu tegevjuht Kristel Rannaääre rõhutab koolikeskkonna olulist rolli lapse elus: “Kool peab olema keskkond, kus iga laps kogeb mõistmist ja turvatunnet, hoolimata riigi poliitilisest olukorrast või ühiskondlikest hoiakutest. Iga laps väärib ja vajab toetust, haridust ja rõõmu.”


„Suurem risk sattuda kiusamise ohvriks on teiste hulgas lastel, kes on mingil põhjusel ühiskondlikult tõrjutumal positsioonil – näiteks oma perekonna tõttu,“ toob välja Kiusamisvaba Kooli sihtasutuse tegevjuht Triin Toomesaar. „Õnneks aga aina enam kooliperesid seda teadvustavad ning pöörduvad ka meie poole nõu ja kogemuste küsimiseks.“


Eesti LGBT Ühing ootab ka tagasisidet, kuidas koolides või muudes haridusasutustes perepäeva tähistatakse. Koolide ja muude asutuste kogemuste jagamisega loodetakse pakkuda ideid järgmistel aastatel liitujatele.


Eesti LGBT Ühing on LGBT+ (lesbi, gei, bi, trans ja muu seksuaal- ja sooidentiteediga) inimeste ja nende lähedaste heaks töötav mittetulundusühing, mis lähtub oma tegevuses Eesti vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest. Eesti LGBT Ühingu missioon on toetada LGBT+ kogukonda ja nende lähedasi, pakkudes tugiteenuseid ja teostades huvikaitset, ning parandada teavitustegevusega ühiskonna teadlikkust LGBT+ teemadest.


SA Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks pakutakse koolidele tõenduspõhiseid meetmeid, aidatakse koole kiusamisvastaste meetmete kasutusele võtmisel ning tegeletakse teadlikkuse parandamisega kiusamise, selle vähendamise ja ennetamise võimaluste ja viiside kohta.


 

223 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page