top of page

LGBT+ noored ei tunne end Eesti koolides turvaliselt. Kuidas seda muuta?

Updated: Oct 14, 2020

PRESSITEADE

30.06.2020


2018. aastal tehtud uuringu tulemused näitasid, et Eesti koolid ei ole LGBT+ õpilastele turvalised. Nüüd, kui probleemi põhjused on teada, on Eesti LGBT Ühing koos haridusvaldkonna ja noorteorganisatsioonide ning haridusekspertidega asunud lahendusi looma.


Üle-eelmisel aastal tehtud Eesti esimene LGBT+ õpilaste koolikeskkonna uuring näitas, et LGBT+ õpilased kogevad koolis vaimset ja füüsilist vägivalda just nimelt nende identiteedi tõttu. Suure probleemina ilmnes nii kaasõpilaste kui koolitöötajate vaenulik keelekasutus ning tegevusetus kiusamise pealtnägemisel, lisaks ka LGBT+ teemade negatiivne käsitlemine tunnis, väljajäetus ning koolipere, aga ka koduste toetuse puudumine.


Uuring on aluseks äsjaalanud projektile, mille sihiks on koostöös haridusvaldkonna organisatsioonide ja spetsialistide, sealhulgas õpetajatega parandada teadlikkust LGBT+ teemadest ja LGBT+ noorte olukorrast, töötada välja kaasavaid õppematerjale ning toetada nii LGBT+ õpilasi kui ka teisi haavatavatesse gruppidesse kuuluvaid noori.


Eesti LGBT Ühingu haridusekspert ja projektijuht Eva Marta Sokk peab oluliseks noorte endi kuulamist ja nendega koos töötamist. “Noored ja nende mured jäävad tihti täiskasvanute vaadete ja arutelude taha varju, kuid koolikeskkonna uuring andis noortele endile võimaluse täpselt öelda, kuidas nad end tunnevad ja milliste probleemidega nad kokku puutuvad. Õpetajate, vanemate ja teiste täiskasvanute tahtmatus LGBT+ teemadest rääkida ei tohiks olla põhjuseks, miks noored kehvema hariduse saavad või kiusamise ohvriks langevad,” lisas Sokk.


Ühe projekti partnerorganisatsiooni, Eesti Noorteühenduste Liidu aseesimees Elizaveta Cheremisina nõustub noortega arvestamise vajadusega. “ENLi jaoks on oluline, et noori koheldaks võrdselt ning lähtutaks nende konkreetsetest vajadustest ja arvestataks erinevustega, mis tulenevad seksuaalsest või soolisest identiteedist, rahvusest, kultuurist vm. Noored mõjutavad ja muudavad ühiskonda paremuse suunas ning tähtis on igaüht kuulda võtta ja kaasata. Koolikiusamine ja ühiskonna teadmatus pidurdavad noorte arengut ning seetõttu peame oluliseks Eesti LGBT Ühingu haridusprojekti algatamist,” lisas Cheremisina.


Projekti viib läbi Eesti LGBT Ühing, mis on LGBT+ (lesbi, gei, biseksuaalsete, transsooliste ja muu seksuaal- ja sooidentiteediga) inimeste ja nende lähedaste heaks töötav mittetulundusühing. Projekti partneriteks on Kiusamisvaba Kool, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Eesti Noorteühenduste Liit. Projekti rahastab Aktiivsete Kodanike Fond ehk Active Citizens Fund (ACF). ACFi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

 

Kaanepilt: bantersnaps, Unsplash

558 views0 comments

Comentários


bottom of page