Projekt

"LGBT-teemaline haridus- ja teavitustegevus haridusvaldkonnas

turvalise ja kaasava koolikeskkonna loomiseks LGBT+ noortele"

2018. aastal läbiviidud koolikeskonna uuringu tulemused näitavad, et paljud LGBT+ noored ei tunne end koolis turvaliselt, sest nad kogevad vaenu, LGBT+ teemasid käsitletakse puudulikult või negatiivselt ning kaasõpilased ja koolitöötajad ei pööra probleemidele tähelepanu.

 

Projekti eesmärk on luua kaasav ja turvaline koolikeskkond LGBT+ noortele Eestis. Selleks töötame LGBT+ noorte, haridusvaldkonna töötajate ning haridusvaldkonna organisatsioonide ja asutustega ning suhtleme üldise avalikkusega.

Projektitegevused tuginevad eelnevalt läbiviidud koolikeskkonna uuringule (ru, en) ning 2019. aasta sügisel toimunud hariduskonverentsil "Hinge hinnaga haridus: LGBT+ noorte heaolu" arutatule. Projekti käigus töötame välja õppematerjalid ja koolitused, viime läbi koolitusi, töötame organisatsioonide võrgustikuga ning korraldame teavituskampaania.

 

Projekti partneriteks on Kiusamisvaba Kool, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Eesti Noorteühenduste Liit.

Projekti rahastab Aktiivsete Kodanike Fond ehk Active Citizens Fund (ACF). ACFi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Üheskoos rohelise, tugeva ja kaasava Euroopa eest!

Read about the project in English here.

Uudised

31.12.2020

Noored seisavad avatud ja inimestest hooliva Eesti eest

Ühingu haridusspetsialist Eva Marta Sokk kirjutas noorsootöö ajakirjale MIHUS kommentaari LGBT+ noorte turvalistest kohtadest ja keskkondadest ning sellest, kuidas noored igaühe heaolust hoolivad. Kommentaari leiad artikli lõpus.

21.09.2020

Koolikiusamisest ei saa jagu kampaania korras

Projektipartneri Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar kirjutab Postimehes koolikiusamise tagajärgedest inimesele ja ühiskonnale, teaduspõhisest lähenemisest ning ühisest huvist kiusamise ennetamise vastu.

30.06.2020

LGBT+ noored ei tunne end Eesti koolides turvaliselt. Kuidas seda muuta?

2018. aastal tehtud uuringu tulemused näitasid, et Eesti koolid ei ole LGBT+ õpilastele turvalised. Nüüd, kui probleemi põhjused on teada, on Eesti LGBT Ühing koos haridusvaldkonna ja noorteorganisatsioonide ning haridusekspertidega asunud lahendusi looma.

21.10.2020

Vestlussaade:

Noored otsustajad

Projektipartner Eesti Noorteühenduste Liit kutsus saatesse külla ühingu haridusspetsialisti ja projektijuhi Eva Marta, kes rääkis meie koolikeskkonna uuringust, õpilaste olukorrast koolis ja sellest, mis peab muutuma, et koolijuhid ja -töötajad julgeksid LGBT+ õpilastest avalikult rääkida.

01.07.2020

Projekt on alanud!

Oleme kohtunud projektipartnerite, huvitatud organisatsioonide ja hariduspsühholoogia eksperdi Grete Arroga.

19.10.2020

Kак победить травлю в школе в рамках кампании

Трайн Тоомесаар, генеральный директор партнерской организации Kiusamisvaba Kool, пишет о последствиях травли для людей и общества, о научном подходе и об общей заинтересованности в предотвращении травли.

30.06.2020

Молодежь ЛГБТ+ чувствствует себя в школах Эстонии небезопасно. Как это изменить?

Результаты проведенного в 2018 году исследования показали, что школы Эстонии небезопасны для учеников ЛГБТ+. Теперь, когда причины проблемы известны, Ассоциация ЛГБТ Эстонии вместе с экспертами в области образования и сотрудниками молодежных организаций стали искать решения.

MEIST

Eesti LGBT Ühing on LGBT+ (lesbi, gei, bi, trans ja muu seksuaal- ja sooidentiteediga) inimeste ja nende lähedaste heaks töötav mittetulundusühing.

KONTAKT

Kaarli pst 5–1, Tallinn 10119

Keskus on jaanuari lõpuni suletud, külastamine kokkuleppel.

+372 5551 5817

info(at)lgbt.ee

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • mixcloud-icon

© 2020 by Eesti LGBT Ühing