top of page
Couple at Home

LGBT+ inimeste
võrdsete õiguste edendamise tegevuskava soovitused

LGBT+ inimeste õiguste areng on lähiaastate jooksul suuresti seiskunud. Seadusandlik võim ei ole vastu võtnud

LGBT+ inimestega arvestavaid strateegiaid ega arvestanud

EL valdkondlike ettepanekutega. Olukorra parandamiseks on vajadus mõjusa strateegilise huvikaitsetöö ja poliitikakujunduse järele, mis kaasab kõiki LGBT+ inimeste õiguste edendamisega seotud sihtrühmi.

Project description in English

Image by Patrick Perkins

Uuring

Korraldame praegust olukorda kaardistava uuringu, mis kaasab poliitikud, poliitikakujundajad ja -rakendajad ning Eesti LGBT+ inimesed.

Pointing Pen And Finger On Document

Soovitused

Koostame riigile kasutamiseks LGBT+ inimeste võrdsete õiguste edendamise tegevuskava soovitused.

Image by Nathan Dumlao

Plaan

Et tagada riigi tegevuskava soovituste mõjus rakendamine, koostame Eesti LGBT Ühingu huvikaitseplaani.

Partnerid

fri-logo-varviline.png
Inimõiguste_Keskus_BLUE_RGB.png
praxis-logo.png

Projekti rahastab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Üheskoos rohelise, tugeva ja kaasava Euroopa eest!

active-citizens-fund.png
aef-logo-transparent.png
vabauhenduste-liit-logo-transparent.png
bottom of page