top of page
brooke-cagle--uHVRvDr7pg-unsplash.jpg

Üks kõigi ja kõik ühe eest! Võimekad võrgustikud inimõiguste kaitsel.

Võrdse kohtlemise võrgustiku (VKV) liikmed teevad koostööd oma sihtgruppide võrdsete õiguste ja võimaluste tagamiseks, kuid puudub laiapindne ühine strateegia. Selleks, et parandada omavahelist koostööd ja võrgustiku huvikaitse võimekust, on vajadus sügavama sidususe järele, et kõik liikmed mõistaksid üksteise valdkondi ning intersektsionaalsuse ja solidaarsuse tähtsust ning mõju.

 

Alategevused

1. Võrdse kohtlemise võrgustiku strateegilised seminarid: Võrgustiku strateegiaseminari käigus sõnastatakse ühised eesmärgid ja sõnumid. Edasiside seminaril hindame koos projektitegevuste mõju ning kaardistame jätkutegevused huvikaitse valdkonnas. Ühine arutelu ning mõju ja tulemuste hindamine panustab sellesse, et VKV väärtustab nii ühiselt saavutatut kui ka iga liikme individuaalset panust.

2. Baltic Pride’i konverents: Koostöös VKV liikmetega korraldame Baltic Pride’i programmi raames konverentsi, kus pöörame tähelepanu liikmete teemadele ja sihtgruppidele, solidaarsuse olulisusele ning kogukondade ühistele eesmärkidele.

3. Võrgustike mõttetalgud: Korraldame mõttetalgud, kus Eesti LGBT Ühingu võrgustiku liikmetel ja VKV liikmetel ning nende sihtgruppidel on võimalik omavahel tutvuda ning kogemusi vahetada.

Project description in English

Partner

Inimõiguste_Keskus_BLUE_RGB.png

Projekti rahastab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Üheskoos rohelise, tugeva ja kaasava Euroopa eest!

active-citizens-fund.png
aef-logo-transparent.png
vabauhenduste-liit-logo-transparent.png
bottom of page