top of page

2018: Eesti LGBT Ühing tegudes ja arvudes

Updated: Oct 14, 2020

Mõned arvud


– Korraldasime 46 sündmust, mh perede, noorte ja transsooliste kohtumisõhtud, filmiõhtud ja maailmaköök. Lisaks korraldavad meie ruumides üritusi teised LGBT+ rühmad, näiteks segakoor Vikerlased, kultuurifestival Tallinn Bearty, geikristlased, TalTech LGBT+ Students jt.


– Tegime 130 esmanõustamist, sh 40 juriidilist, 60 psühholoogilist ja 30 kogemusnõustamist. Tänavu olid fookuses järgmised teemad: vägivald (vaimne ja füüsiline, ahistamine ja jälitamine nii võõraste kui ka pereliikmete poolt), kapist välja tulemine, suhted vanematega, sookorrigeerimine ja hormoonravi, soodüsfooria leevendamine, depressioon, seksuaalne identiteet, sõltuvused, uimastid.


– Koostasime kolm pressiteadet, andsime sisendi 31 artiklile (intervjuu, kommentaar, toimetamine jms), meie palvel muudeti 19 artiklis sõnastust korrektsemaks, meie initsiatiivil ilmus ja levis meediasse 23 artiklit. Läbivad teemad olid transsoolisus, haridus, seksuaalidentiteet, kultuur, päevapoliitika ja vägivald.

– Viisime läbi 11 koolitust noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele.

– Nõustasime kolme uurimistööd, 10 kogukonnapraktikanti ja kahte Tallinna Ülikooli magistrandist praktikanti.

– Vastasime ca 200 päringule. Läbivad teemad olid kondoomide kättesaadavus, transsoolisus, koolituste tellimine, LGBT+ olukord Eestis, info LGBT+ nõustamisteenuse kohta, kooseluseadus, meediapäringud.


Mõned teod


– Tegime ühingule uue kodulehe, esialgu eesti keeles (2019. aastal järgnevad vene ja inglise alalehed). Kodulehe teostas tehniliselt ja visuaalselt Birgit Pajust, tekstid koostasid Eesti LGBT Ühingu tiim ja vabatahtlikud.


– Koostasime koostöös Kelly Grossthali ja Marianne Meiorgiga Euroopa Nõukogu soovituste aruande, milles vaatlesime, kas ja kui palju järgitakse Eesti õigusruumis ja halduspraktikas Euroopa Nõukogu LGBTI diskrimineerimise vastaseid soovitusi. Aruandes käsitleti selliseid eluvaldkondi nagu väljendusvabadus, tervishoid, haridus, majutus, pereelu, asüülitaotlemine jpm.


– Algatasime blogi, kus kajastame LGBT+ rakursist päevakajalisi teemasid, alates poliitikast ja lõpetades kultuuriga.


– Kohtusime Sotsiaal-, Sise- ja Justiitsministeeriumiga, et tutvustada neile LGBT+ inimeste olukorda ja arutada, kuidas seda parandada.


– Alustasime Politsei- ja Piirivalveametiga koostööd, et arutada, kuidas ennetada ja vähendada LGBT+ kogukonna vastu suunatud vaenuavaldusi ning suurendada turvatunnet.


– Alustasime koostööd Sotsiaalkindlustusametiga, et nende teenused oleksid disainitud kõiki, mh LGBT+ inimesi võrdselt kaasavana.


– Tähistasime oma esimest juubelit suurejoonelise sünnipäevapeoga, mida külastas ca 400 inimest.


– Käivitasime transsooliste inimeste lähedaste toetusrühma.


– Korraldasime LGBT+ ajalooseminari, kus osalesid Eesti, Läti ja Soome uurijad.


– Leidsime endale mitmeid uusi ja toredaid vabatahtlikke erinevatest Eestimaa nurkadest.


– Rõõmustasime mitme uue LGBT+ grupi üle (TTÜ, TLÜ, ESNi LGBT+ teemale ja kogukonnale suunatud kohtumised) ning võõrustasime neist mitmeid ka ühingu ruumides.

 

271 views0 comments

Comments


bottom of page