top of page

Eesti tehnoloogiaettevõtete ja -investorite pöördumine Riigikogule

11.10.2017


Pildil pöördumise algataja Norris Koppel ühest Eesti edukamast idufirmast Monese

Meie, allakirjutanud Eesti tehnoloogiaettevõtted ja -investorid, pöördume Teie poole palvega jätta kehtima 9. oktoobril 2014 vastu võetud kooseluseadus ning võtta vastu vajalikud rakendussätted seaduse täielikuks jõustumiseks.

Eesti tehnoloogiaettevõtete ridades töötab väga palju erineva religiooni, nahavärvi, päritolu, koduse keele, seksuaalse ja soolise identiteedi ning tõekspidamistega inimesi. Need inimesed töötavad siinsamas Eestis, aidates kaasa Eesti tuntusele maailmaareenil ja makstes siin makse. Nad panustavad Eesti ühiskonda. Nad on meie inimesed.


Inimesed on meie kalleim vara – ilma haritud, pühendunud ja andekate töötajateta ei oleks meie ettevõtteid. Seejuures ei hinda me oma töötajaid selle järgi, kelle juurde nad õhtul koju lähevad, vaid selle järgi, millist väärtust nad meile loovad. Meie ettevõtetele ja seeläbi Eesti riigile väärtuse loomisele saavad töötajad täielikult pühenduda aga vaid siis, kui nad ei pea muretsema oma turvalisuse, pereelu seadusliku korralduse või laste tuleviku pärast – oma põhiõiguste pärast.


Eestlastena oleme uhked oma e-riigi üle ja rõõmustame, kui järjekordne edukas ettevõte on Eesti nime laia maailma viinud. Need edulood ei ole sündinud ühetaoliste inimeste ühetaolistest mõtetest vaid on teoks saanud tänu väga erinevate inimeste panusele. Mõistkem ja tunnustagem seda.


Rahvana oleme mures väljarände pärast. Tunnistagem, et meie haritud inimestele on uksed maailma valla. Kui nende igapäevaelu korraldus on Eesti riigis keeruline, siis hinnatakse nende kogemusi, oskusi ja töötahet ka mujal – seal, kus on juba täna kordades paremini kaitstud õigused, mis meil arenenud riigina peaksid samuti riigi kaitse all olema. Lisaks tublidele eestlastele, headele kaaslastele ja ühiskonda panustajatele kaotame ettevõtjatena sel viisil ka töötajaid, kelle arengusse oleme investeerinud.


Mida kitsarinnalisema ja tagurlikumana näitab Eesti end maailmale, seda keerulisem on näidata välisinvestoritele ja -spetsialistidele, et meie ettevõtteisse tasub investeerida ja tööle tulla. See aga mõjutab otseselt meie majandust ja Eesti võimekust hoida oma positsiooni innovatsiooniliidrina. Eesti riigi hoiakud elementaarsete inimõiguste osas mõjutavad seega meie ettevõtteid ja meie inimesi – ka neid eestlasi, kes ei pea täna kooseluseaduse püsimajäämist oluliseks.


Eesti tehnoloogiaettevõtete kogukond seisab selle eest, et kõigil Eestis elavatel inimestel oleksid võrdsed õigused oma pereelu seaduslikult korraldada. Seetõttu leiame, et vähemalt esimese sammuna on ainuõige jätta kehtima 2016. aastal jõustunud kooseluseadus ning vastu võtta seaduse täies mahus rakendumiseks vajalikud rakendusaktid.


Allakirjutanud ettevõtted:

Norris Koppel, Monese

Markus Villig ja Martin Villig, Taxify OÜ

Sten Tamkivi, MOVE Guides / Teleport

Sander Gansen, MTÜ Robotex

Karoli Hindriks, Jobbatical

Tõnu Runnel, Voog

Taavi Kotka, ProudEngineers

Gert Stahl, Investorise

Risto Rossar, Insly OÜ

Taavet Hinrikus, TransferWise

Kristel Kruustük, Testlio

Priit Potter, Plumbr

Kristjan Maruste, COMODULE OÜ

Pärtel Tomberg, Bondora

Herty Tammo, Startup Wise Guys

Ahti Heinla, Starship Technologies

Madis Lämmergas, Rephop

Priit Kaasik, Katana Technologies OÜ

Jevgeni Kabanov, ZeroTurnaround AS

Henri Treude, Spring Capital OÜ

Urmas Peiker ja Kaidi Ruusalepp, Funderbeam

Kaspar Korjus, e-Residency

Ülane Vilumets, Local Guide OÜ

Marii Männiste, Traveller Tours OÜ

Ardo Reinsalu, Stigo OÜ

Paavo Pauklin, Netcorp

Triin Kask, Nevercode

Kristjan Vanaselja, Ethel Voites, Kei Karlson, Gerli Veermäe, GoWorkaBit

Rain Rannu, Mobi & Fortumo

Taavi Must, RangeForce

Riivo Anton, Wiser Financial Advisors

Ragnar Sass, LIFT99

Martin Henk, Pipedrive

Heiti Kender ja Marko Kärner, Valge Klaar

Kaarel Kotkas, Veriff

Valter Jakovski, Ruum 414

Veljo Otsason, Mobi Solutions OÜ

Sander Taal, ZAUM Studio

Marko Russiver, Guaana

Villu Uus, Paradise Finest Foods OÜ

Aare Holm, Silverarvuti OÜ Rode Luhaäär, Paytailor

Mihkel Jäätma, Realeyes

Indrek Seppo, Marduk Technologies

Arp-Mihkel Laht, OÜ Seekord Teeme Targemalt

Toomas Talts, Codeborne

Kersti Lainvoo, Erdike Tekstiil OÜ

Tõnis Saag, Sportlyzer

Taave Sööt Vahermägi, Eesti-Rootsi Kaubanduskoda

Laura Eelmaa ja Anneli Heinsoo, Tieto Estonia AS

Karl Marken, Studio 1089 OÜ

Pärtel Lang, RootMotion OÜ

Miguel Sanchez Miguel, ARCHIBUS Solution Center Hosting Services OÜ

Kaia Kirs, Reminet OÜ

Kadri Tuisk, Clanbeat

Merle Liivand, Swimera OÜ

Liina Maria Lepik, Tallinn Film Wonderland OÜ

Henn Ruukel, Fleep

Andres Lainela, Global Technology Makers OÜ

Hanna-Mari Kirs, MTÜ Kogukond Tech Sisters

Siim Maivel, Investly

Ivar Siimar, WNB Project OÜ Thomas Padovani, Adcash OÜ

Marek Kiisa, Astrec Invest

Kai Isand, Garage48 SA Klemens Arro, NetiServer OÜ

Dolores Daniel, Spring Hub OÜ

Ott Kaukver, Twilio

Marko Sverdlik, Proekspert AS

Pille Tamm-Ghiasi, United Talents OÜ

Tiit Rätsep, Wazombi Labs

 

“Meie pea sajaliikmelises meeskonnas töötab väga erinevaid inimesi paljudest maailmajagudest ja me oleme selle üle uhked, sest just erisustest sünnivad innovaatilised ideed, mis meie ettevõtte edule kaasa aitavad. Monese seisab kindlalt selle eest, et Eestis oleksid kõigil inimestel võrdsed võimalused ja õigused, olenemata nende päritolust, usust, elukaaslase soost või mis tahes muust aspektist. Meie jaoks on asi inimõigustes ja me ei saa selles küsimuses kõrvaltvaatajaks jääda.” - Norris Koppel, Monese


“Oleme seisukohal, et iga inimene on Eesti ühiskonnale oluline, sõltumata tema vanusest, soost, rassist, seksuaalsest sättumusest, tervisest või teistest isiklikest eripäradest.” - Sten Tamkivi, MOVE Guides / Teleport


“Siin pole midagi kommenteerida. On häbiplekk, et see teema on jätkuvalt üleval ja pole siiani korda tehtud. Kui Eesti tahab areneda, siis peame ka oma mõttemaailma 21. sajandisse tooma.” - Taavi Kotka, ProudEngineers


“Piinlik, et seda peab 2017 üldse arutama.” - Markus Villig, Taxify OÜ


“Kui Eesti soovib olla konkurentsivõimeline talendimaailmas, siis peame muutuma ka sallivamaks riigiks. Kõikidel meie praegustel ja tulevastel töötajatel on õigus õnnele, olenemata nende elukaaslase soost. Kui Eesti astub siin sammu tagasi, siis on sellel ka majanduslikud tagajärjed, sest tugev talent ei taha kolida tagurlikku ning sallimatusse riiki. Ja muidugi ennekõike ka meie oma inimesed, kellest osade õnn oleks justkui vähem oluline nende elukaaslase soo tõttu ning kellest nii mõnigi on sunnitud otsima uut ja sallivamat kodumaad." - Karoli Hindriks, Jobbatical


“Inimestelt ei võeta õiguseid ära.” - Tõnu Runnel, Voog


“Igal inimesel on ōigus olla ōnnelik ja that’s it. Riik peab tagama vōrdsuse ning kaitsma igat kodanikku. Testlio väärtustab ettevõttena väga mitmekesisust ja avatust – töötajad erinevatest kultuuriruumidest, rahvustest ja LGBT gruppidest lisavad kõik midagi väga erilist enda poolt ja seeläbi on iga organisatsioonipoolne otsus või tegu rikkam! Pooldame, et riik ja ühiskond looks oma kodanikele samaväärse toetava keskkonna, kus kõik inimesed tunneksid end turvaliselt ja võrdselt kohelduna. Märkame kõiki inimesi ja kohtleme kõiki nii, nagu me sooviksime, et meid koheldaks.” - Kristel Kruustük, Testlio


“Seadusloome peab teenima, mitte kujundama ühiskonda.” - Kristjan Maruste, COMODULE OÜ


“Supporting basic human rights is important to our team. Sending the right signal locally and externally helps our small open economy to attract talented people and further develop a culture based on shared values.” - Priit Kaasik, Katana Technologies OÜ


“ZeroTurnaround is an international company with employees of diverse nationality, race, religion and sexual orientation. We strongly believe in the people's right to choose their own path in life and that state should not interfere with that right.” - Jevgeni Kabanov, ZeroTurnaround AS


“Living in the 21st century as part of Europe, we should be part of the value system of our context. Furthermore we should be courageous and lead the way to progress. Rejecting people their rights based on gene is based on fears that should stay in the past.” - Henri Treude, Spring Capital OÜ


“Eesti heaks töötab e-Residentsuse meeskonnas suuresti rahvusvaheline tiim ja meil läheks veel raskemaks välistalentide värbamine, kui tahame, et inimene oleks ainult valge-hetero-mees kategooriast.” - Kaspar Korjus, e-Residency


“Meie ettevõte seisab igal viisil sallivuse eest, nii igapäevaselt turistidele Eestit tutvustades kui ka kaitstes osa oma töötajatest.” - Marii Männiste, Traveller Tours OÜ


“EV Põhiseadus: § 12. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel.” - Kaidi Ruusalepp, Funderbeam


“Eesti ettevõtluskeskkonna tagamiseks on oluline mitte jääda oma seadustes tuhandeaastase muinasjuturaamatu tõekspidamistest lähtuma. Meie Põhiseaduse silmis tuleb kõiki võrdselt kohelda.” - Ardo Reinsalu, Stigo OÜ


“Kooseluseadust ei peaks tühistama pakkumata sellele arvestatavat alternatiivi, mis kaitseks sama hästi (nii sama- kui erisoolistel registreeritud) elukaaslastel reguleerida varasuhteid, elukaaslase lapse lapsendamisega seonduvat ja palju muudki, mida võimaldab abielu sõlmimine erisoolistele paaridele.” - Paavo Pau


“Nevercode ei oleks võimalik inimesteta, kes täna ühe eesmärgi nimel iga päev töötavad. Need inimesed on pühendunud ja inspireeritud meie ühisest missioonist. Kui oleme oma tiimi uusi inimesi juurde otsinud, on ainukeseks ühisnimetajaks olnud õige suhtumine – see on see, mille oleme enda jaoks ära defineerinud ning millega kõik peavad samastuma, et saaksime meeskonnana ühtselt tegutseda. See, kust need inimesed pärit on, mis sugu või nahavärv, kultuuriline või religioosne taust neil parasjagu on, ei oma mitte mingisugust tähtsust. Oleme alati Eestit imetlenud õige suhtumise pärast, mis vaatab tulevikku ja julgeb unistada suurelt. Ja ei karda. Ei karda võtta ette tundmatuid teekondi, mida keegi pole varem käinud. Kooseluseadus on julgus astuda edasi õige suhtumisega. Kui me saavutame üheskoos õige suhtumise, siis oleme ühtsed ja riigina kõigeks võimelised.” - Triin Kask, Nevercode


“21. sajandil ei saa ega tohi endiselt olla võimalik, et ühe osa Eesti inimeste või Eestis elavate inimeste õigusi oma kooselu seaduslikult vormistada keelatakse või piiratakse. Kooseluseaduse ümber toimuv on naeruväärne ja piinlik. Loodan, et pöördumisele alla kirjutamine aitab kaasa 2016. aastal jõustunud kooseluseaduse kehtima jäämisele ning seaduse täies mahus rakendumiseks vajalike rakendusaktide vastuvõtmisele.” - Martin Henk, Pipedrive


“Me oleme Apple’i perekond. Apple’is tulevad kõik appi kõigile.” - Heiti Kender, Valge Klaar


“Poliitiline veiderdamine antud teemal on kaotanud igasuguse hea maitse piiri, meie jaoks on tähtis, et eeskätt meie inimesed ja Eesti maine ei kannataks.” - Kaarel Kotkas, Veriff


“Usume, et kõigile elanikele peaksid elementaarsed inimõigused olema tagatud.” - Valter Jakovski, Ruum 414


“Tieto on liitunud mitmekesisuse kokkuleppega, mis kohustab meid kaitsma oma töötajaid diskrimineerimise eest ning väärtustab võrdset kohtlemist kõigile olenemata soost, seksuaalsest orientatsioonist, etnilisest kuuluvusest, vanusest või füüsilistest parameetritest. Tõstame ettevõtte juhtimises kesksele kohale mitmekesisusega arvestamise, kindlustades selle laia mõju läbi kõigi ettevõtte tegevuse aspektide.” - Laura Eelmaa, Tieto Estonia AS


“Kõik isikuvabadused on Ida-Euroopas ohus. ZA/UM seisab kõigi rõhutute ja ahistatutega solidaarselt.” - Sander Taal, ZAUM Studio


“Õigus armastada ning antud suhet riiklikult tunnustada peab olema võimalik nii sama- kui erisoolistel elukaaslastel kuna inimõigus on universaalne, kehtides kõigile inimestele, vaatamata nende partneri soost. Eesti riik on maailmas välja paistnud innovaatorina ja meid tuuakse eeskujuks kui uuendusmeelset ja funktsioneerivat ühiskonda. Inimõiguste ära võtmine ei käi meie riigi maine, ajaloo ega hingega kokku ning oleks suur tagasilöök Eesti ühiskonnale tervikuna. Guaana seisab avatuse ja võrdse kohtlemise eest.” - Marko Russiver, Guaana


“Isegi mikroettevõtte vaatenurgast, omamata ainsatki kolleegi, keda seadus mõjutaks, on loomupärane olla solidaarne nendega, kelle murekohti seadus lahendab. Ka on raske argumenteerida, miks peaks tühistama seaduse, mis harva erandina pakub inimestele vaid lisavõimaluse oma elu korraldada, võtmata kelleltki ühtegi võimalust ära. Inimesed, kel on indu tühistamiseks seadusi leida, peaks alustama otsinguga kaugelt mujalt.” - Arp-Mihkel Laht, OÜ Seekord Teeme Targemalt


“Eesti ettevõtluskeskkond vajab rahvusvahelises konkurentsis püsimiseks avatust ja tolerantsust nagu hapnikku. Kooseluseaduse tühistamine annaks asjata tagasilöögi Eesti püüdlustele kuuluda Põhjamaade perre.” - Taave Sööt Vahermägi, Eesti-Rootsi Kaubanduskoda


“Tieto toetab võrdõiguslikku kohtlemist nii töö keskkonnas, kui ka isiklikes küsimustes, olenemata inimese nahavärvi, soo, vanuse, religiooni, päritolu, seksuaalsuse või soolise idenditeedi tõekspidamiste suhtes.” - Anneli Heinsoo, Tieto Estonia AS


“Eesti maine taandarendamine provintslikkuse ja sovietlikkuse poole kahandab oluliselt kõikide meie ettevõtete võimalusi rahvusvahelisel turul läbilöömisel ja maailmatasemel talentide värbamisel (olenemata nende seksuaalsetest, usulistest sättumustest või rassist).

Kooseluseaduse tühistamine värviks meid kaardil samasse patta SRÜ ja teiste arengu- ja arengupeetusega maadega. Mis veelgi olulisem, kõik meie ühiskonna liikmed väärivad võrdseid võimalusi nii professionaalses kui ka isiklikus elus toime tulemiseks.” - Pärtel Lang, RootMotion OÜ


“Maailmal on olemas kogemus sellega, mis juhtub ühiskonnaga siis, kui osasid selle liikmetest hakatakse mingil alusel sildistama. Uskusin, et oleme siin Eestis suutnud selle õppetunni ära õppida. Selgub, et ei ole. Järeleaitamistund.” - Kaia Kirs, Reminet OÜ


“See ei tee meie elu halvemaks, kui samasoolistel on õigus abielluda. Vastupidi. See kingib geipaaridele turvatunde ning loob seadusliku aluse oma armastuse tähistamiseks, millest sünnib siia maailma palju enamat kui ebastabiilsusest ja hirmust. Ettevõtjana soovin ma luua ettevõtet keskkonnas, kus energia läheks loomisele, mitte kaitsmisele ja hirmule.” - Kadri Tuisk, Clanbeat


“Meil kõigil on õigus olla õnnelik! Kui meie väikeses riigis on rohkem võimalik näha armastavaid paare, kes näiteks ka võtavad vastuse lapsi kasvatada, siis võib ka meil rohkem eestlasi olla ning kinnitame kanda erinevate Eesti järeltulijate nimel läbi samasooliste vanemate! Anname õiguse tagada võimaluse rohkeim perekondi tuleviku Eestisse!” - Merle Liivand, Swimera OÜ


“Kooseluseadus on vaimselt terve riigi tunnus ja me soovime elada ning tegutseda vaimselt terves riigis, kus hinnatakse ja väärtustatakse inimesi – meie suurimat väärtust!” - Liina Maria Lepik, Tallinn Film Wonderland OÜ


“Kuidas külvad, nõnda lõikad. Keelame järgmiseks usu ära!? Progress on edasiminek. Meeldigu see kooseluseaduse tühistamist pooldavatele poliitikutele või mitte. See rong liigub ka ilma teieta.” - Andres Lainela, Global Technology Makers OÜ


“Inimesed on kõik erinevad.” - Marko Kärner, Valge Klaar


“Tech Sisters seisab selle eest, et Eesti ühiskond muutuks aina avatumaks ja võrdsemaks, olgu see siis selle kaudu, et naistel on tehnoloogiasektoris suurem osakaal või et samasoolistel elukaaslastel oleksid samasugused õigused oma pereelu korraldada kui erisoolistelgi. Need õigused on elementaarsed inimõigused. Selles kahtlemine ei ole sugugi maailma innovatsioonitähe Eesti moodi.” - Hanna-Mari Kirs, MTÜ Kogukond Tech Sisters


“Ühe ühiskonna grupi õigused on olnud ajalooliselt piiratud tänu kultuurilisele inertsile. Ma ei tahaks, et minu õigusi piiratakse tänu sellele, et seda on ju alati nii tehtud. Selline hoiak on viinud Investly eduni ning usun, et viib eduni ka Eesti riiki.” - Siim Maivel, Investly


“Adcash has always cultivated diversity, this is our soil. We are all equal regardless of our nationalities, religion, gender or relationship preferences. Accepting our differences doesn’t mean adopting them, this means starting a process of communication where everyone can define how they want to live together in freedom and being respectful of each other.” - Thomas Padovani, Adcash OÜ


"Väga piinlik, et me ikka veel nii elementaarset inimõigusi puudutavat teemat alles arutame. " - Klemens Arro, NetiServer OÜ


“The strength of any company, community or country is its people - inclusive of every race, religion, gender or sexual identity. It is our responsibility as employers in Estonia to ensure that each and every person has access to equal human rights and the opportunity to live and work in an open, supportive community. Twilio strongly supports that the Cohabitation Agreemen remain in effect and urges Estonian Parliament to take appropriate action to finalize the rollout of required supportive legistlation.” - Ott Kaukver, Twilio


“Igaüks on oluline. Üheväärne kohtlemine on kaasaegse riigi kohustus, mitte arutelu koht!” - Marko Sverdlik, Proekspert AS 


11.10.2017

 
147 views0 comments

Comments


bottom of page