top of page

Ettepanekud koalitsioonile LGBT+ inimeste võrdse kohtlemise edendamiseks Eestis

Edastame uue koalitsiooni läbirääkijatele Eesti LGBT Ühingu soovitused LGBT+ inimeste võrdsete õiguste edendamiseks.


Soovime rõhutada, et kahjuks on LGBT+ inimeste võrdsete võimaluste edendamine Eestis aastaid seisnud. Vastu pole võetud LGBT+ inimestega arvestavaid strateegiaid ega arvestatud Euroopa Liidu valdkondlike ettepanekutega. Samuti pole vastu võetud LGBT+ inimeste diskrimineerimise kõrvaldamise ja võrdset kohtlemist käsitlevaid seaduseid ega kõrvaldatud olemasolevaid puuduseid.


Soovitame lisada koalitsiooniläbirääkimiste aruteludesse järgnevad teemad:


  • registreeritud kooselu seadusandluse täielik rakendamine;

  • transsooliste inimeste juriidilise ja meditsiiniliste protsesside eraldamine;

  • vaenukõne kriminaliseerimine;

  • diskrimineerimise kaitse ühtlustamine;

  • inimõigustega tegelevatele vabaühendustele (sh Eesti LGBT Ühingule) jätkusuutlike rahastusmehhanismide tagamine.


Hea meelega selgitame oma ettepanekuid täpsemalt ning soovime teile läbirääkimistel edu ja jõudu!


Lisad:


Võrdse kohtlemise võrgustiku ühisaruanne ÜRO inimõiguste ülevaatuses


Inimõiguste aruanne 2020 LGBT+ inimeste olukorra kohta


Võrdse kohtlemise võrgustiku ettepanekud inimõiguste edendamiseks Eestis

 

Kaanefoto: Eero Vabamägi, Postimees

229 views0 comments

Comments


bottom of page