top of page

Kas kooselu saab abieluga võrdseks?

Updated: May 16, 2022


Vaade rõdult Riigikogu saalile
Riigikogu. Autor: Ken Mürk / ERR

13. jaanuaril toimus kaks suurt sündmust: peaminister Jüri Ratas astus tagasi ja koos temaga läks ka valitsus ning Riigikogus hääletasid saadikud abieluteemalise rahvahääletuse toimumise vastu. Pärast seda ilmusid uudistes lood pealkirjadega, mis väitsid, et Riigikogu hakkab kooselu abieluga võrdsustama. Arusaadavalt tegi selline uudis paljudele rõõmu, kuid paraku jäi hulk olulist infot kohati eksitavatest pealkirjadest välja. Selgitame, mis eelnõuga ikkagi tegu on, mis sellest saab ja mida meie selles olukorras teeme.


Perekonnaseaduse muutmise eelnõu, millega plaaniti lisada registreeritud kooselu teatud erisustega perekonnaseaduse kaitse alla, esitasid mõned sotsiaaldemokraatliku ja Keskerakonna Riigikogu liikmed Riigikogule 13.01.2021. Selle eesmärgiks oli mõjutada abielumõiste rahvahääletuse eelnõu teist lugemist, lootuses, et rahvahääletuse toimumine õnnestub uue lahendusega ära hoida. Samal päeval toimus rahvahääletuse eelnõu teine lugemine, mis Riigikogus enamuse toetust ei leidnud ning rahvahääletus jääb nüüd tänu sellele ära.


Millegipärast hakkasid uudised sellest teisest eelnõust ilmuma alles päevi hiljem, mis koos ekslike pealkirjadega võisid tekitada inimestes lootuse, et registreeritud kooselu võrdsustatakse abielu institutsiooniga. Kahjuks toetab seegi eelnõu sarnaselt kooseluseadusega erisusi kooselu ja abielu vahel, näiteks perevälise lapsendamise keelamine kooselupaaridele. Lisaks on eelnõu hetkel veel liiga algeline, et aru saada, kui palju erisusi see tegelikult ette näeb. Sellegipoolest tunnustame riigikogulasi selle initsiatiivi eest ja loodame, et see viib meid kõigi perede väärtustamisele ja kaitsmisele lähemale.


Praegu aga hoiame me pöialt koalitsioonikõnelustele ning oleme saatnud läbirääkijatele ka oma ettepanekud LGBT+ inimeste elu edendamiseks, mida soovime pärast valitsuse loomist koalitsioonile täpsemalt tutvustada. Seejärel selgub, kas ja millisel viisil saame võrdsete võimaluste tagamise nimel edasi minna, et võimalikult paljude LGBT+ inimeste huvid oleksid kaitstud.


Kuna hetkel on olemas kehtiv kooseluseadus ja me pole unustanud, et Riigikogus on aastaid riiulis tolmu kogunud juba valmis rakendusseadus, siis oleks mõistlik ka see ette võtta ning põhjalikult tänase päeva kontekstis läbi analüüsida.


Ühingu sõnum koalitsioonile ja meie töö eesmärk on see, et LGBT+ inimeste võrdset kohtlemist ei saa saavutada meid teistest erinevalt koheldes.

 

285 views0 comments

تعليقات


bottom of page