top of page

Kes on Vikerroos?

Updated: Oct 14, 2020

Uurisime lähemalt Vikerroosi, Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna LGBTIQ-ühenduse olemust. Küsimustele vastasid ühenduse liikmed.


Kuidas ja miks kokku tulite?


Mingil hetkel muutusid LGBTIQ-teemad ühiskonnas üha aktuaalsemaks ka poliitilisel maastikul. Erakonnaliikmetena tulime kokku, et anda sisend sotsiaaldemokraatide seisukohtadesse neil teemadel ning et erakonnast saaks tugev partner ühiskonna LGBTIQ-teemalises dialoogis. Lisaks selleks, et toetada LGBTIQ-kogukonda kuuluvaid erakonnakaaslasi. Ning kokkuvõttes ikka selleks, et LGBTIQ-inimeste võrdsed õigused oleks poliitikas ja laiemalt ühiskonnas kaitstud. Suureks eeskujuks olid meie jaoks sarnased ühendused Saksamaa, Prantsusmaa ja Rootsi sotsiaaldemokraatide juures.


Allikas: www.sotsid.ee/vikerroos/

Kellele on tegevus suunatud?


Vikerroosi tegevus on suunatud nii erakonna sisse kui erakonnast välja. Oleme ühelt poolt kaasamõtlejate ühendus sotsiaaldemokraatliku liikumise sees ja teiselt poolt dialoogipartner kõikidele teistele organisatsioonidele, kellele LGBTIQ-teemad on südamelähedased. Oleme aktiivsed kaasalööjaid erakonna võrdsuspoliitikate komisjonis ning rahvusvahelisel tasandil teeme aktiivselt koostööd üleeuroopalise sotsiaaldemokraatide ühendusega Rainbowrose.


Mis te teete?


Me räägime palju. Räägime ja selgitame erakonna sees ja erakonnast väljas. Panustame erakonna programmiliste seisukohtade sõnastamisse ja kõigi Eestis tegutsevate inimõiguste ja LGBTIQ-küsimustega tegelevate organisatsioonide koostöösse. Teeme ise üritusi ja käime teiste üritustel. Osaleme ka pride’idel, reeglina koos teiste riikide sotsiaaldemokraatidega.


Mis on olnud teie tegutsemisaja südantsoojendavaim hetk?


Südantsoojendavaim hetk on olnud ehk Vikerroosi lipu esmakordne kõrgel lehvimine erakonna suvepäevadel. See oli justnagu meie ühine kapist väljatulek erakonna sees, mis tegi südant ikka väga soojaks ja oli väga ilus hetk. Muidugi hästi emotsionaalne on olnud kooseluseaduse vastuvõtmise hetk Riigikogus, mis oli väga oluline sündmus nii Vikerroosile kui kõigile sotsiaaldemokraatidele. Ja meie järgmine siht on täpselt selline, nagu ütleb seda Vikerroosi suur toetaja, kooseluseaduse üks algatajaid, Riigikogu liige Barbi Pilvre: „Kooseluseaduse rakendusaktidega on vaja edasi minna“.


Kontakt: vikerroos@sotsid.ee, www.sotsid.ee/vikerroos


 

355 views

Comments


bottom of page