top of page

Kutse ümarlauale: "Istanbuli Konventsioon Eestis LGBT inimeste vaatenurgast "

Updated: Jun 22, 2022Pärnu Naiste Tugikeskus ja Eesti Avatud Ühiskonna Instituut koostavad variraportit Istanbuli konventsiooni järgimisest Eestist ning kutsuvad selle tarbeks LGBT+ inimesi ümarlauale "Istanbuli Konventsioon Eestis LGBT inimeste vaatenurgast " 28.juunil 2022 kell 14.00- 16.30. Kohtumine toimub Tallinnas Savoy Boutique Hotellis aadressil Suur-Karja 17.


 

Hea mõttekaaslane!


Palun tule kaasa mõtlema ja arutlema selle üle, kuidas Eestis rakendatakse Istanbuli Konventsiooni. Eesti ratifitseeris Euroopa Nõukogu naistevastase- ja perevägivalla (elukaaslane, vanemad vms) ennetamise ja tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsioon) 21. septembril 2017. aastal, võttes sellega kindlalt hukkamõistva seisukoha naistevastase- ja perevägivalla suhtes. Lisaks lubadusele võidelda vägivalla vastu, võttis Eesti endale sellega mitmeid kohustusi, millest peamine on järgida konventsioonist tulenevaid õiguslikke kohustusi, ning selged suunised, kuidas ohvrite kaitsmisel ja vägivalla ennetamisel edasi liikuda. Konventsioon jõustus Eesti suhtes 01.02.2018.


Ekspertide hinnangul on Eestis endiselt paljud perevägivalla ohvritega seotud õiguskaitse probleemid lahendamata. Vägivallatsejad jäävad sageli karistuseta, kohtusse jõuab vaid iga neljas juhtum, reaalse vanglakaristusega lõpeb omakorda vaid 4-5% juhtumitest. Iga viies juhtum on korduv vägivald. Samas on perevägivald jätkuvalt üks levinumaid ja ohtlikumaid kuritegusid Eestis. 2021. aastal registreeriti 3760 perevägivalla kuritegu, mis moodustab poole kõigist vägivallakuritegudest. FRA (Euroopa Põhiõiguste Amet) 2019. aastal tehtud uuringu kohaselt on Eesti perevägivalla tasemelt Euroopa tipus. 18% täiskasvanud elanikest omab kehalise vägivalla kogemusi viimase 5 aasta jooksul (EL-is keskmiselt 9%).


See näitab selgelt, et senised lahendused perevägivalla ennetamiseks ja tõkestamiseks Eestis pole olnud piisavad. Ka pole riik seni piisavalt rakendanud kõiki Istanbuli Konventsioonis ettenähtud nõudeid ja ettekirjutusi.


Soovime koos Teiega ümarlauas arutleda ja Teilt nõu küsida, mida tuleks ette võtta, et tõsta riigi suutlikkust ohvrite kaitsmisel ja vägivalla ennetamisel. Kuidas LGBT inimesi paremini kaitsta vägivalla eest, toimugu see siis kodus, tööl või avalikes kohtades. FRA uuringust selgub, et LGBT inimesed on üks suuremaid vägivalla riskirühmi, kehalise vägivalla kogemusi viimase 5 aasta jooksul omab 19% (Eesti kohta konkreetselt andmeid raport välja ei too).


Mida riik võiks teha, et LGBT inimeste elu oleks turvalisem, ja millist abi peaks riik vägivalla all kannatavatele LGBT inimestele osutama? Kuidas saaks riik aidata LGBT inimestel taolistest rasketest olukordadest välja tulla? Mida võiksid/peaksid tegema LGBT ühendused, mida riik?


PÄEVAKAVA

 

13.30 - 14.00 Ümarlauale registreerumine, kohv, tee, suupisted


14.00 - 14.15 Sissejuhatus. Tutvumisring


14.15 - 14.40 Ümarlaua avamine. Istanbuli konventsioonist ja perevägivallast Eestis

Margo Orupõld, Pärnu Naiste Tugikeskuse juhataja


14.40 - 15.05 LGBT inimesed - vägivalla ohvrid. Lahendamata probleemid.

Iris Pettai, Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja


15.05 - 16.15 KÜSIMUSED JA ARUTELU

Miks Istanbuli konventsioon Eestis vastu võeti? Mis kohustused on Eesti riigil seoses sellega? Kas ja kuivõrd Eesti riik oma kohustusi täidab?


Millised on tõsisemad perevägivalla probleemid Eestis, mis vajaksid kiireid lahendusi?


Ohvrile pakub Eesti riik vähe võimalusi, et end vägivalla eest kaitsta. Kas riik on piisavalt rakendanud kõiki Istanbuli Konventsioonis ettenähtud nõudeid ja ettekirjutusi ohvrite kaitsmiseks?


Ohver jääb pärast vägivaldsest suhtest lahkumist praktiliselt üksi ja abita, on sageli töötu, peavarjuta, elukutseta jne. Mida võiks riik teha ohvrite abistamiseks, nende kiiremaks ühiskonda tagasi toomiseks? Millised on Istanbuli Konventsioonis ettenähtud nõuded ja ettekirjutused ohvrite abistamiseks pärast vägivaldset suhet?


Millised võiksid olla LGBT organisatsioonide/ühenduste roll ja ülesanded, et riik senisest efektiivsemalt jälgiks Istanbuli Konventsioonis ettenähtud nõudeid ja ettekirjutusi LGBT inimeste kaitsmiseks vägivalla eest?


16.15-16.30 Kokkuvõtted. Ümarlaua lõpetamine


Palume registreeruda ümarlauale hiljemalt 26. juuniks 2022 lingil: 
https://forms.gle/rujeMkHa8aAzcXJw7


Kohtumiseni ümarlauas!


Lugupidamisega,

Margo Orupõld, Pärnu Naiste Tugikeskuse juhataja

102 views

Comments


bottom of page