top of page

Mida rääkisid meile erakonnad?

Updated: Oct 14, 2020

Sel sügisel saatsid Eesti LGBT Ühingu tegevjuht Kristel ja huvikaitseekspert Aili enamikule erakondadest kirja ning kutsusid endaga kohtuma, et arutada LGBT+ inimeste olukorra üle Eestis ning otsida võimalusi selle parandamiseks.


Kirja said Eesti Iseseisvuspartei, Eesti Keskerakond, Eestimaa Ühendatud Vasakpartei, Eesti Reformierakond, Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste kogu, Eesti Vabaerakond, Elurikkuse Erakond, Erakond Eesti 200, Erakond Eestimaa Rohelised, Isamaa Erakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond.


Meie kirjale vastas viis erakonda. Elurikkuse erakonna ja Eesti Vabaerakonnaga jäigi suhtlus kirja tasandile, kohtumiseni jõudsime kolme erakonnaga: Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eestimaa Rohelised ja Eesti 200.


Tutvustasime erakondadega kohtudes projekti “Euroopa Nõukogu soovituste järgimise seire” raames valminud aruannet, mille põhjal juhtisime tähelepanu puudujääkidele kolmes valdkonnas: transsooliste inimeste olukord ja õigused, perekonnaelu, vaenukõne ja vaenukuriteod. Kohtumiste põhjal kujunes mulje, et ainsana näeb LGBT+ teemasid reaalselt oma valimisprogrammis Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kellel on ka olemas LGBT+ teemaline töögrupp.


Antud küsimuses ilmutas empaatiat mitu erakonda, näiteks Eestimaa Rohelised, Eesti 200 ja Elurikkuse Erakond. Ometi jäid nad LGBT+ teemade lisamisel valimisprogrammi kõhklevaks. Näiteks vastas meie päringule Elurikkuse Erakond: “Erakonna siseselt oleme otsustanud, et inimese eraelu ei peaks olema juhitud poliitilisel tasandil. Oleme otsustanud, et hoiame fookuse valdkondadel, mis otsesest puudutavad ohustavalt jätkusuutliku elu – looduskaitse, õiglane majandus ning haridus. Kindlasti ei toeta me diskrimineerimist ega inimõiguste kitsendamist.”


On positiivne, et erakonnad näitavad LGBT+ küsimusis üles hoolivust. Ent kuna Eesti inimeste eraelu on seaduse tasandil nii ehk naa reguleeritud (abieluõigus, lapse sünniga kaasnevad toimingud jms), siis loob hoiak, et eraelu ei tohiks seadustega reguleerida, ebavõrdse stardipositsiooni neile, kel puudub võimalus seda teha seaduslünkade tõttu.

 
906 views

Recent Posts

See All
bottom of page