top of page

Toetame seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmist


Jalad punastes ketsides betoonpõrandal
Foto: Tirza van Dijk, Unsplash

Edastasime justiitsministrile meie arvamuse seksuaalse enesemääramise eapiiri kohta. Siin on kiri täismahus.


 

Lugupeetud Maris Lauri

Täname, et kaasasite Eesti LGBT Ühingu eapiiri tõstmise teema arutelusse. Oleme võrdse kohtlemise võrgustikuga koostanud ÜRO inimõiguste korralise ülevaatuse raames variraporti, mis käsitleb ka seksuaalse enesemääramise eapiiri teemat ning soovitusi olukorra parandamiseks.

LGBT Ühingu arvamus eapiiri teemal lähtub variraporti ettepanekutest ning teemaga vahetult kokkupuutuvate valdkondlike organisatsioonide seisukohtadest, kes kuuluvad võrdse kohtlemise võrgustikku (Lastekaitse Liit, Naiste Tugi- ja teabekeskus, Feministeerium). Meie täpsemad ettepanekud on:

  • muuta karistusseadustikku selliselt, et vägistamise mõiste hõlmaks kõiki nõusolekuta seksuaalakte, nagu see on sätestatud Istanbuli konventsioonis;

  • muuta perekonnaseadust selliselt, et minimaalne abiellumisiga oleks 18 aastat;

  • kehtestada seksuaalse enesemääramise eapiiriks 16 eluaastat, v.a juhul, kui tegemist on võrreldavas vanuses partneritega või partnerite vanusevahe ei ole suurem kui mõistlik arv aastaid.


Lugupidamisega

Aili Kala

Huvikaitseekspert Eesti LGBT Ühing


117 views0 comments

Comments


bottom of page