top of page

Selle aasta andmed näitavad, et trans-inimeste õiguste kaitse on polariseerunud

TGEU avaldatud iga-aastane Trans Rights Map toob välja, et paljudes riikides tehakse jätkuvalt edusamme, kuigi võrreldes 2023. aastaga vähem, ning mõnes riigis on toimunud murettekitavaid tagasilangusi. TGEU kiidab heaks riikide samme, kes on 2024. aastal parandanud trans-inimeste kaitset ja õiguseid, eriti Kreekat, kus keelati trans-inimeste diskrimineerimine hariduse, tervise ja eluaseme valdkonnas ning Islandit, kus Trans Rights Map'is saavutati teist aastat järjest esikoha.


Samal ajal on eriti murettekitav näide Venemaalt, kus trans-inimeste õigused on viimase aasta jooksul märkimisväärselt halvenenud. Venemaal ja Venemaa okupeeritud territooriumidel Ukrainas 2023. aasta juulis kehtestatud keeld meditsiinilisele ja õiguslikule üleminekule eskaleerib trans-vaenu ja rünnakuid transkogukonna vastu.


Muresid rohkem kui rõõmu


Venemaal, Bulgaarias ja Ungaris on keelatud soo juriidiliste andmete muutmine, kuna nende riikide valitsused on otsustanud, et soo õiguslik üleminek ei peaks olema lubatud. TGEU väljendab muret, et need keelud võivad viia praktikani, kus rohkem riike võib tühistada raskelt saavutatud edusammud trans-inimeste õigustes.


Sel aastal on selgemaks saanud, et pärast järjepideva positiivsete edusammude trendi on hakanud hoogu koguma tagasilangus. 2024. aastal eemaldati punkte kolm korda rohkem kui eelmisel aasta. Trans-vastane retoorika ja trans-inimeste õiguste eiramisega on mõnes kohas õigusi kaotatud ning teistes kohtades on reformid edasi lükkunud. Venemaa kaotas kõik oma vähesed järelejäänud punktid ja liitus Ungariga (2020), Kõrgõzstaniga (2021) ja Bulgaariaga (2023) soo õigusliku ülemineku kaotamisel.


On ka mõned positiivsed praktikad


Kreeka keelas trans-inimeste diskrimineerimise ning seaduslik kaitse on olemas nüüd hariduse, tervise ja eluaseme valdkonnas. Tšehhi kehtestas kaitse varjupaigataotlejatele sooidentiteedi alusel. Tervise valdkonnas on progressiivsed sammud Belgias, Küprosel, Islandil, Norras ja Portugalis, kus keelustati soolist identiteeti muutvad ümberpööramistoimingud, millega kahekordistus riikide koguarv (praeguseks 10), kus LGBT+ inimeste ümberpööramistoimingud on keelatud. Island on lisaks Maltale teine riik, kus on täielikult depatologiseeritud transtervishoid.


Olukord Eestis


Eesti asub teiste riikidega võrreldes oma 16 punktiga täpselt keskel. Kuigi võime näha, et diskrimineerimise keelu ja soo õigusliku ülemineku valdkondades oleme teinud aastate jooksul edusamme, on veel siiski trans-inimeste õigusliku kaitse parema seisu saavutamiseni tohutu maa minna.


“Eesti vajab laiemalt, et trans-inimestele oleks tagatud nende vajadustele kohandatud transtervishoiu korraldus ja seda, et riiklik soo tunnustamine oleks rajatud enesemääramisõigusel. Diskrimineerimise keeld kõigis elualades peab laienema lisaks soolisele identiteedile ka soolisele eneseväljendusele ja sootunnustele ning vaenukuritegude vastasesse kaitsealasse peavad kuuluma nii sooline identiteet, sooline eneseväljendus kui sootunnused”, ütleb Eesti LGBT Ühingu huvikaitsejuht Aili Kala, kes on aastaid olnud TGEU partner Eesti olukorra kajastamisel.


“Konkreetsemalt peab lisama soo tähistamisel juriidilistes dokumentides ja riigi registrites senise binaarse valiku kõrvale kolmanda võimaluse, et mittebinaarse sooidentiteediga inimesed saaks samuti endale sobiva sootähise valida. Lisaks juhindudes Belgia jt riikide selle aasta positiivsest praktikast peame keelustama soolist identiteeti muutvad ümberpööramistoimingud”, lisas Kala.


Soovitame lugeda ka Eesti LGBT Ühingu dokumendist Eesti LGBT+ inimeste võrdsuse tegevuskava poliitikasoovitused trans-valdkonna soovitusi, kust saab detailsema ülevaate valdkonna vajadustest.


Tutvu Trans Rights Map'iga siin.

181 views0 comments

Comments


bottom of page