top of page

Anneta, et LGBT+ noortel oleks koolis turvaline!

Updated: Sep 10, 2021Eelmisel aastal viisime esmakordselt Eestis läbi uuringu LGBT+ õpilaste olukorrast Eesti koolides. Küsitlusele vastas 561 õpilast igast Eesti maakonnast ning tänu nende vastustele on valminud ülevaade LGBT+ õpilaste kogemustest seoses kiusamise, vägivalla, toetuse (ja selle puudumise) ning LGBT+ teemade tundides käsitlemisega.


Selline info on Eestis kättesaadav esimest korda. Paraku näitavad uuringu tulemused, et muresid on palju ja kool ei ole turvaline keskkond kõigile õpilastele. Näiteks:


  • 68% LGBT+ õpilasi on kogenud vaimset ahistamist oma seksuaalse identiteedi, sooidentiteedi või soolise eneseväljenduse tõttu;

  • 61% vastanutest märkis, et koolitöötajad ei sekkunud kunagi, kui keegi tegi homofoobseid märkusi;

  • 42% õpilaste koolis pole LGBT-temaatikat üldse puudutatud, 21% koolis on käsitlus olnud negatiivne.


Et uuringust oleks võimalikult palju kasu noortele, koolidele ja ühiskonnale laiemalt, soovime seda sinu abiga levitada.


Sinu annetus panustab järgmistesse tegevustesse:

  • aruande kujundamine - et lugemine oleks mugav ja selge;

  • kokkuvõtete tõlkimine vene ja inglise keelde - et keegi ei jääks infost ilma;

  • aruande avaldamine ja esitamine - et sõnum jõuaks kohale.


ANNETA SIIN! (ülekande selgituses maini kooliuuringut)


Kui ületame sihiks seatud summa 3000€, saame rapordi vene keelde tõlkida täismahus. Lisaks saame suurema summa korral tõlkida põhjaliku ülevaate LGBT+ teemadest ja küsimustest meie kodulehel, mida saavad kasutada nii kogukonnaliikmed, nende lähedased kui ka erinevate valdkondade eksperdid.


Koolikeskkonna uuringu tulemusi esitleme 7. novembril konverentsil “Hinge hinnaga haridus: LGBT+ õpilaste heaolu koolis”, kuhu on oodatud koolinoored, õpetajad, koolitöötajad, valdkonna asutused ja organisatsioonid, et koos mõista LGBT+ õpilaste muresid ja luua terviklikke lahendusi.


Kui Sul on küsimusi uuringu, konverentsi või annetuste kohta, kirjuta Kristel Rannaäärele aadressil kristel@lgbt.ee.878 views0 comments

تعليقات


bottom of page