top of page

Eesti LGBT Ühingu valimiseelsed ootused

Updated: Oct 14, 2020

3. märtsil toimuvad järjekordsed riigikoguvalimised. Eesti LGBT Ühing kaardistas, millised on hetkel suurimad vajakajäämised Eesti seadusandluses, mis mõjutavad LGBT+ inimeste elu. Uuringus kerkisid esile kriitilisemad puudujäägid kolmes teemas, mida Eesti LGBT Ühing palub erakondadel võtta valimisprogrammi.


Transsooliste inimeste õigused


Lõpule tuleb viia soo tunnustamise meditsiinilise ja õigusliku protsessi eraldamine ning tunnistada kehtetuks praegune ebapiisav ja isikute õigustega vastuolus olev määrus „Soovahetuse arstlike toimingute ühtsed nõuded“. Samuti tuleb lõpetada sooline diskrimineerimine haigekassa sookorrigeerimise meditsiiniliste protseduuride kompenseerimise süsteemis.


Perekonnaelu


Vastu tuleb võtta kooseluseaduse rakendusaktid, sest sellega tagatakse samast soost kaaslastega peredele õiguskindlus ja seaduse täielik rakendumine. Samuti tuleb täiendada välismaalaste seadust selliselt, et Eesti kodanike samast soost kaaslastel oleks võimalik saada Eestis elamisluba.


Vaenukõne ja vaenukuriteod


Vastuvõtmist vajavad karistusseadustiku sätted, mis muudaksid vaenu motiivi kuriteo toimepanemisel raskendavaks asjaoluks ning võitleksid tõhusalt vaenule üles kutsumise vastu, olenemata sellest, kas oht isiku elule, tervisele või omandile on reaalne. Samuti tuleb jätkata ja laiendada korrakaitsjate, vanglatöötajate ja kohtunike koolitamist vaenukuritegude ja vaenukõne teemal ning arendada poliitikaid ja juhiseid, mis aitaksid riigiametnikel vältida vaenukõne kasutamist, muu hulgas juhtudel, mil see põhineb seksuaalsel ja soolisel identiteedil.


Soovituste aluseks olnud aruanne valmis projekti “Euroopa Nõukogu soovituste järgimise seire” raames ja seda rahastas ILGA-Europe.

 
291 views0 comments

Comments


bottom of page