Image by Gaelle Marcel

Sõnas on jõud:
mõjusad sõnumid
inimõiguste edendamiseks

Mida usub Eesti rahvas LGBT+ inimeste kohta? Miks on nii keeruline panna teisi mõistma, et LGBT+ inimesed tahavad Eestis õnnelikult ja turvaliselt elada? Miks on nii lihtne hirmutada rahvast LGBT+ teemadega ja kasutada neid poliitilise vahendina?

Uurime uskumusi ja loome sõnumid,

mis kummutavad valesid ja ühendavad inimesi.

Image by Leon

Uuring

Uurime, millised uskumused levivad Eesti inimeste seas LGBT+ teemade ja inimeste kohta, et mõista, kuidas meie sõnumeid vastu võetakse.

Image by Adomas Aleno

Tööriist

Tutvustame uuringu tulemusi ja lisame neile praktilised soovitused, kuidas Eestis mõjusalt LGBT+ teemadest rääkida.

High Fives

Koostöö

Jagame uuringu tulemusi ja praktilist tööriista valdkonna partneritega ning koolitame aktiviste, et koos muutust luua.

Projektipartner

turu-uuringute-logo.png

Projekti rahastab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Üheskoos rohelise, tugeva ja kaasava Euroopa eest!

active-citizens-fund.png
aef-logo-transparent.png
vabauhenduste-liit-logo-transparent.png