top of page

Kas Haridusamet ei pea LGBT+ noorte toetamist oluliseks?

Updated: Oct 14, 2020

Pöördume Tallinna Haridusameti poole, sest soovime esitada täpsustavaid küsimusi seoses Haridusameti vastusega volikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni päringule dokumentaalfilmi “Kapist välja” koolikülastuse kohta.


Eesti LGBT Ühing taunib Teie päringuid koolijuhtidele, sest EKRE päring on diskrimineeriv. Koolijuhtidele päringuid tehes saatsite haridusasutustele ja laiemale avalikkusele sõnumi, et koolid ei tohi ise otsustada õppekavade täitmiseks kasutatavate õppemeetodite ning üldinimlike väärtuste õppetöös kajastamise üle.


Riiklik õppekava näeb koolitundides ette eri teemade käsitlemist, alates sallivusest ja lõpetades seksuaalsusega. On murettekitav, et Haridusamet ei pidanud oma vastuses vajalikuks seda asjaolu adresseerida, vaid keskendus kinoskäigu vormilisele küljele. Selline menetluskäik saadab ennekõike Eestis kasvavatele LGBT+ noortele sõnumi, justkui oleks neist ja nende muredest avalikult kõnelemine taunitav ning teistsugune soo- ja/või seksuaalne identiteet väär.


Palume teilt vastust, miks otsustasite jätta toetamata LGBT+ noored ja LGBT+ teemade käsitlemise tunnis. Kas Haridusamet ei pea nende teemade käsitlemist koolitunnis ja ühtlasi LGBT+ noorte toetamist oluliseks? Miks otsustas Haridusamet sellise päringu tegemise kasuks, kui koolidel on õigus kasutada õppetööks erinevaid meetodeid ja riikliku õppekava sisu ei rikutud ning EKRE fraktsiooni päringule oleks saanud vastata ka koolijuhtidelt eraldi aru pärimata?

 

Pilt: filmi "Kapist välja" plakat

1,000 views0 comments

Комментарии


bottom of page