top of page

KOV 2021 valimiskompass
11.-17. oktoobril saavad vähemalt 16-aastased Eesti elanikud hääletada kohalike omavalitsuste valimistel. Keda valida? Valida tasub seda kandidaati, kes seisab sinule oluliste väärtuste ja muutuste eest. Samas tasub ka mõelda, kes saab sinu kandidaadi hääled endale, kui sinu valitu omavalitsusse ei pääse. Kas nõustud tema erakonna või valimisliidu platvormiga?


Siit leiad erakondade ja valimisliitude programmide analüüsi LGBT+ vaatenurgast ning kandidaatide vastused meie küsimustele, mille aluseks olid meie viis soovitust kohalikele omavalitsustele.


Analüüsis oleme ära märkinud konkreetsed LGBT+ teemadega seotud väljavõtted programmidest, kuid tegelikult võivad LGBT+ teemad olla kaudselt sees ka muudes punktides.


Kui saatsime erakondadele meie soovitused, siis kutsusime neid meiega ka kohtuma. Kutsele reageerisid seekord vaid Eesti 200 Põhja-Tallinna esindajad. Samas küsis erakond Eestimaa Rohelised oma programmi koostamisel meilt nõu ja tagasisidet.


Kui oled kandidaat ja soovid meie küsimustele vastata, siis kirjuta meile aadressil info@lgbt.ee.

 


Vastused on Drive'is Exceli tabelis. Tabelit saad sorteerida erakonna või ringkonna järgi, kui vajutad B või C tulba lahtril noolekesele ja valid A-Z või Z-A tähestikulise järjestuse. Konkreetsema filtri (nt sind huvitav erakond sinu ringkonnas) loomiseks vajuta üleval vasakus nurgas võtme moodi filtri märki ja loo uus ajutine filter (temporary filter). Vali üks või mitu erakonda/ringkonda ("tühjenda" võtab kõik linnukesed ära) ja vajuta all OK. Sama saad teha vastavalt ka ringkonna või erakonna tulbaga, et näha sulle olulist ülevaadet.


 

KOV PROGRAMMIDE ANALÜÜS


Eesti Keskerakond

Programmid ei kajasta LGBT+ teemasid.

 

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond


Üldprogramm kajastab LGBT+ teemasid negatiivselt:

 • Me kaitseme lapsi ning hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda lasteaedadest ja koolidest eemal.


 

Eesti Reformierakond


Tallinna programm ei kajasta LGBT+ teemasid.

Tartu programm ei kajasta LGBT+ teemasid.


 

Eesti Tulevikuerakond


Üldprogramm ei kajasta LGBT+ teemasid.

 

Erakond Eesti 200

Üldprogramm ei kajasta LGBT+ teemasid.

Tallinna programmis:

 • Selleks, et inimesed tunneksid end Tallinnas koduselt, peab linnaruum nii elanikele kui külalistele olema meeldiv, funktsionaalne ja turvaline. Linn ei ole transiidikoridor, vaid elu-, suhtlus- ja kohtumispaik. Kõik kogukonnad on Tallinnas oodatud ja teretulnud, sõltumata soost, seksuaalsest sättumusest, rassist, usust ja rahvusest.


Põhja-Tallinna programmis:

 • Põhja-Tallinn on LGBT+ kogukonna ja teiste vähemuste sõbralik linnaosa, tagame kõigile võrdse ligipääsu avalikele teenustele ning turvalise ja kiusuvaba piirkonna.


 

Erakond Eestimaa Rohelised


Erakonna üldprogrammis:

 • Korraldame omavalitsuse töötajatele võrdse kohtlemise seaduse alased koolitused, et suurendada teadlikkust ja arendada paremaid teenuseid kõigile Eesti elanikele, sh uutele keele- ja kultuuri taustaga inimestele.

 • Kõik meie inimesed on olulised ja huvigruppi puudutavate otsuste tegemisel tuleb neid kaasata. Seega LGBT+ inimesi puudutavates otsustes kaasame Eesti LGBT Ühingut. Lähtume kohaliku omavalitsuse asjaajamises kõigi perede manifestist.

 • Liitume Rainbow Cities programmiga.


Tallinna programmis:

 • Tagada erinevate peremudelite ja jagatud hooldusõigusega perede laste võrdne kohtlemine koolides, seades esikohale laste huvid ja vajadused.

 • Rohelised on feministlik, antirassistlik ja LGBT+ sõbralik erakond. Püüdleme universaalse võrdsuse poole, kus kedagi ei diskrimineerita ja kus inimeste mitmekesisust peetakse loomulikuks. Kõik meie inimesed on olulised ja huvigruppe puudutavate otsuste tegemisel tuleb neid kaasata.

 • Kohaliku omavalitsuse asjaajamises lähtume kõigi perede manifestist ja liitume Vikerkaarelinnade Võrgustikuga (Rainbow Cities Network). Tahame linna, mis hoolitseb kõige haavatavamate eest. Tallinn peab olema ligipääsetav ja kättesaadav kõigile. Linn kuulub selle elanikele.


Tartu programmis:

 • Tagame võrdsed õigused ühiskonnakorralduses.

 • Võitleme selle nimel, et iga pere käekäik oleks võimalikult õnnelik, turvaline ja kindlustatud.

 • Avaldame protesti nende omavalitsuste kohta Euroopa Liidus, kes on vastu võtnud “homovaba” piirkonna staatuse.

 • Tahame, et Tartu liituks Vikerkaarelinnade Võrgustikuga (Rainbow Cities Network), et üheskoos inimeste teadlikkust tõsta vähemuste olemasolust ja probleemidest.

 

Erakond Isamaa

Üldprogramm ei kajasta LGBT+ teemasid.


 

Sotsiaaldemokraatlik Erakond


Erakonna üldprogrammis:

 • Seisame kohalikes omavalitsustes selle eest, et kindlustada võrdsed võimalused kõigile, sõltumata rahvusest, rassist, nahavärvist, soost, keelest, päritolust, usutunnistusest, seksuaalsest sättumusest ja erivajadustest.


Tallinna ööelu strateegias:

 • Muuhulgas peavad meelelahutusüritustel ja kohtades tegutsevad turvatöötajad eraldi tähelepanu pöörama naiste ja vähemuste õigustele ning reageerima ka siis, kui märkavad ahistamist, pealetükkivat käitumist või vihast ja kiuslikku käitumist - eriti vähemusgruppide suhtes (nt LGBT+, erinevad rassid). Kõik peavad tundma end Tallinna ööelus kaitstult ja oodatult.

 • Linn peab tunnustama ja toetama neid meelelahutus- ja kultuuriasutusi ning -üritusi, mis on selgelt avatud ja sallivad LGBT+ kogukonna esindajate suhtes. Kus on tagatud LGBT+ kogukonna esindajate ohutus ja heaolu. Selleks pakub linn meelelahutus- ja kultuuriasutustele ning korraldajatele kaasamise koolitusi.Tartu programmis:

 • Tartu on salliv ja rahvusvaheliselt avatud ülikoolilinn. Kõiki linna elanikke, päritolust, lisavajadusest, soost, usulisest tõekspidamisest, vanusest või orientatsioonist olenemata, koheldakse võrdselt.

 • Toetame Tartu liitumist Mitmekesisuse kokkuleppega.

 • Toetame aktiivselt LGBT+ kogukonna eesmärki saavutada võrdsed õigused ja võimalused elada täisväärtuslikku elul.

 • Teeme Tartu LGBT+ vabaduste alaks.

Noorte Sotsiaaldemokraatide programmis:

LGBT+ strateegia

Noorsotside KOV valimiste programmi juurde käiv LGBT+ strateegia valmis koostöös LGBT+ KOV valimiste rühmaga.

Noored Sotsiaaldemokraadid peavad oluliseks, et kohalik omavalitsus:

 • hakkab kaasa töötama erinevate vähemuste toetamisele keskendunud võrgustikes ja programmides, nagu näiteks Rainbow Cities Network ja Võrdse kohtlemise võrgustik;

 • kogub statistikat ja viib läbi uuringuid LGBT+ inimeste ja nende murede kohta;

 • koostab erinevates valdkondades LGBT+ kogukonna võimestamiseks erinevaid strateegiaid ja tegevuskavasid, mida asub reaalselt ellu viima;

 • kaasab LGBT+ kogukonna liikmeid KOV juhtimisse;

 • loob sotsiaalse võrdsuse fondi, millega toetatakse muu hulgas LGBT+ kogukonda võimestavaid projekte ja ühinguid;

 • tegeleb aktiivselt välise teavitustööga ning koolitab KOV halduses tegutsevaid töötajaid LGBT+ teemadel;

 • kaotab sooga seotud küsimused erinevates küsimustikes, vormides ja dokumentides, välja arvatud juhul, kui teavet on sisuliselt või õiguslikult vaja. Viimasel juhul jätta vastajale variant “muu”;

 • lisab kõikidesse KOV dokumentidesse ja küsimustikesse, kus on oluline inimese suhtestaatus variandi “koosellunud”;

 • tunnustab ja toetab kõiki peresid; kõik KOV ja selle allasutuste toetused, soodustused ja tegevused on suunatud kõigile peredele — ka neile, keda riik ametliku perena ei tunnusta;

 • tagab turvalise keskkonna vähemustele avalikus ruumis ning asutustes;

 • toetab erinevaid vähemusi, mh LGBT+ kogukonda, avalikult ja selge sõnumiga;

 • mõistab avalikult hukka vaenukõne ning viha õhutavat tegevust LGBT+ kogukonna suunal;

 • tagab LGBT+ vanuritele, puuetega inimestele ja materiaalselt vähekindlustatutele neid aktsepteeriva ja turvalise sotsiaalhoolekande teenuse;

 • pöörab tähelepanu vähemuste sees olevatele vähemustele, näiteks muukeelsetele LGBT+ kogukonna liikmetele;

 • koolitab perearstid LGBT+ teemades pädevaks, hoolivaks ja kaasavaks;

 • pakub LGBT+ inimestele vajadusel anonüümset ja tasuta psühholoogilist nõustamist

 • toetab PrEP ravimi soetamist soovijatele;

 • tagab avalikus ruumis kondoomide, suukondoomide ja libestite kättesaadavuse;

 • asutab LGBT+ kogukonnakeskuseid, mis on LGBT+ inimestele mõeldud sündmuste toimumise kohaks (info- ja kultuurikeskus, vabaaja veetmise ja teavutistöö koht, vaimse- ja füüsilise tervise edendamise paik);

 • tähistab LGBT+ kogukonnale sümboolsed või ajaloolised kohad;

 • toetab KOV LGBT+ ajaloo uurimist ja uurijaid;

 • toetab LGBT+ kogukonnale suunatud või LGBT+ inimeste poolt loodud kultuuriürituste toimumist;

 • toetab uhkusekuu tähistamist ning hõiskab uhkusekuul võimalusel igasse KOV allasutusse ühe vikerkaarelipu.


 

Valimisliit Vali Viimsi


 • Viimsi vald on LGBT+ kogukonna sõbralik vald, muu hulgas mõistame hukka igasugu kogukonda vaenava või kiusava tegevuse. Aktsepteerime lisaks abielule ka kooselu (Kooseluseaduse mõistes) ning arvestame valla määrustes, toetustes ja asjaajamises kõikide kooseluvormidega.

2,902 views

Comments


bottom of page