top of page

Kutse arutlema Istanbuli konventsioonist ja LGBT inimeste vastasest vägivallastPärnu Naiste Tugikeskus ja Eesti Avatud Ühiskonna Instituut koostavad variraportit Istanbuli konventsiooni järgimisest Eestis ning kutsuvad selle tarbeks LGBT+ inimesi ümarlauale "Istanbuli konventsioonist ja LGBT inimeste vastasest vägivallast" 24. oktoobril 2022 kell 14.00- 16.30. Kohtumine toimub Tallinnas Savoy Boutique Hotellis aadressil Suur-Karja 17.


 

Hea mõttekaaslane!


Ootame Sind kaasa mõtlema ja arutlema lähisuhtevägivalla üle Eestis LGBT inimeste vaatenurgast. Tegemist on keerulise ja raske probleemiga, mida Sinu kaasabita ja kaasamõtlemiseta pole võimalik lahendada. LGBT inimesed on üks suuremaid vägivalla riskirühmi, selgub kolm aastat tagasi tehtud Euroopa Põhiõiguste Ameti (FRA) üle-euroopalisest uuringust. Kehalise vägivalla kogemusi viimase 5 aasta jooksul omab neist 19%, mis ületab üle kahe korra EL-i keskmist -9%.


Meid huvitavad väga Sinu elukogemused ja arvamused sel teemal. Miks just LGBT inimesed kannatavad vägivalla all rohkem? Millised vägivallaliigid on enam levinud? Kui rasked võivad olla tagajärjed? Millist abi ohvrid vajavad ja kas vajalik abi on Eestis lihtsalt kättesaadav? Kuivõrd levinud on Eestis heteroseksism juriidilises, sotsiaalses ja meditsiinilises keskkonnas, mis avaldub diskrimineerimise ja eelarvamuste kujul seksuaalse sättumuse suhtes? Kas tõrjuv suhtumine mõjutab ka võimalusi abi saada vägivalla olukordades?


Arutelul tutvustame 2021. aasta lõpus alanud Aktiivsete Kodanike Fondi ja Avatud Eesti Fondi toetatud projekti "Istanbuli konventsioon Eestis. Variraport" eesmärke ja oodatavaid tulemusi. Projekt viiakse läbi perioodil 01.10.2021 – 31.05.2023. Projekti rakendajaks on Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, partneriteks advokaadibüroo Kõrgesaar&Laasik ja Pärnu Naiste Tugikeskus.


Eesti ratifitseeris Euroopa Nõukogu naistevastase- ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsioon) 21. septembril 2017. aastal, võttes sellega kindlalt hukkamõistva seisukoha naistevastase- ja perevägivalla suhtes. Lisaks lubadusele võidelda vägivalla vastu, võttis Eesti endale sellega mitmeid kohustusi, millest peamine on järgida konventsioonist tulenevaid õiguslikke kohustusi, ning selged suunised, kuidas ohvrite kaitsmisel ja vägivalla ennetamisel edasi liikuda. Konventsioon jõustus Eesti suhtes 01.02.2018.


PÄEVAKAVA


13.30 - 14.00 Ümarlauale registreerumine, kohv, tee, suupisted


14.00 - 14.15 Sissejuhatus.


14.15 - 14.40 Ümarlaua avamine. Istanbuli konventsioonist ja lähisuhte vägivallast Eestis. Margo Orupõld, Pärnu Naiste Tugikeskuse juhataja


14.40 - 15.05 LGBT inimesed - vägivalla ohvrid. Lahendamata probleemid. Iris Pettai, Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja


15.05 - 16.15 KÜSIMUSED JA ARUTELU

1. Kas LGBT inimestel on julgust otsida kriitilistes olukordades abi: pöörduda politsei poole, ohvriabisse, kasutada varjupaiga teenuseid, otsida arstiabi, küsida nõu juristidelt jms? Kas neil on lootust abile, kui nad seda otsivad?


2. Millised on LGBT inimeste kogemused? Kas abi on alati kättesaadav ja kvaliteetne? Kas saadakse vajalikku nõu ja teenuseid? Kas aidatakse vägivallast pääseda, vägivaldsetest suhetest väljuda?


3. Kas LGBT inimestel on piisavalt õiguslikku kaitset vägivalla eest? Kas ja kuivõrd usaldatakse politseid, ohvriabi, varjupaiku, tervishoiuasutusi jt, et nende poole pöörduda ja abi otsida?


4. Kas on ette tulnud, et tuleb kogeda tõrjuvat või halvustavat suhtumist, kui saadakse teada, et tegemist on LGBT inimesega? Kas on juhtunud, et abist ja teenuse osutamisest on keeldutud?


5. Kas abi osutavates asutustes (politsei, ohvriabi, varjupaigad jt.) on spetsialistid ette valmistatud ja koolitatud koostööks LGBT inimestega? Kuidas muuta spetsialistide mõtlemisviisi ja hoiakuid, kuidas vähendada heteroseksismi juriidilises, sotsiaalses ja meditsiinilises keskkonnas?


6. Ohver jääb pärast vägivaldsest suhtest lahkumist praktiliselt üksi ja abita, on sageli töötu, peavarjuta, elukutseta jne. Mida võiks ja saaks teha LGBT ohvrite abistamiseks, nende kiiremaks ühiskonda tagasi toomiseks?


7. Millised võiksid olla LGBT organisatsioonide/ühenduste roll ja ülesanded, et LGBT inimesi kaitsta vägivalla eest?


16.15-16.30 Kokkuvõtted. Ümarlaua lõpetamine


Palume registreeruda arutlusele hiljemalt 20. oktoobriks 2022 lingil: https://forms.gle/XNea2ZAdwac7Zkqu5


Kohtumiseni arutelul!


Lugupidamisega,

Margo Orupõld, Pärnu Naiste Tugikeskuse juhataja

127 views0 comments

תגובות


bottom of page