top of page

Meeste mõtted meestepäeval

Updated: Oct 14, 2020

19. novembril tähistame meestepäeva. Selle päeva fookusteks on positiivsete eeskujude pakkumine, meeste panuste märkamine ja hindamine, meeste tervis, meeste diskrimeerimine, sooline võrdõiguslikkus ning kõigile parema ja turvalisema maailma loomine.


Meestepäeva puhul jagame kohalike LGBT+ kogukonna meeste mõtteid meheksolemisest.

Foto: Clem Onojeghuo, Unsplash

Mehed aktivistidena on endiselt üsna harv, ent seda meeldivam nähtus, kui seda kohtab. Mina ise olen alles algaja aktivist (kui sedagi), kuid elu on viinud nii kaugele, et teatud küsimustes ei saa, suuda, ega tahagi vaiki olla.


Isiklikust kogemusest võin öelda, et mehi tuleb suure kannatusega kõigepealt harida, neile infot anda. Alles siis saab hakata arvamust küsima ning seejärel ehk juba ka loota, et mees hakkab oma arvamuse järgi ka tegutsema. Ja voila! ongi aktiivne mees valmis.

 

Paul, Rhythms of Resistance


Ma olen trans mees. Kasvasin üles ja olen sotsialiseeritud naisena. See on huvitav perspektiiv, mida enamik inimesi ei koge. On väga palju positiivset. Ma ei pea enam taluma seksismi, mind kuulatakse rohkem. Kuigi see viimane tuleneb osalt sellest, et olen enesekindlam (olen rohkem oma kehas kohal). "Naisena" elades nägin, kuidas meestel on tihtipeale rohkem sõnaõigust ja nad ei märka, kuidas naisi patroneeritakse.


Mida ma polnud isiklikult kogenud, on see, kui piiratud on "normaalne" mehelikkus. Eeldatakse napisõnalisust ja konkreetsust. Kui asi puutub eneseväljendusse, siis märkad riietepoes õudusega, et must, sinine ja pruun on enamik valikutest.


Nali naljaks, aga märkan üha enam, kuidas mehed kannatavad valitseva mehelikkuse all. Raske on õppida end avama, kui sind varasest east peale narriti või kutsuti korrale, kui hakkasid nutma või kui rääkisid oma tunnetest. Aga see on võimalik. Meheks saamine on mind pannud märkama meeste tundlikkust, mis annab lootust.

 

Я. K., студент TalTech университета


Я родился и вырос в России, ужасном месте для того, чтобы быть представителем LGBTQ+. Сценарий достаточно простой – конечно, надо мной подшучивали и оскорбляли за то, что я был не таким как все, хотя на тот момент я не понимал, чем конкретно я отличаюсь. Проще говоря, гомофобия, плюс ко всем стандартным проблемам подростка, таким как прыщи и “мама, купи мне эту кофточку и ботинки, иначе я буду самым отстойным в школе”.


Когда я стал понимать, что я гей (но не принимать), я думал, что жизнь станет проще и я наконец-то встречу кого-то со схожими интересами итд. Но, к сожалению, я встретил много внутренней гомофобии, мачизма, и стереотипов от том, как нужно выглядеть и какое у тебя должно быть тело – все это погрузило меня в депрессию на долгие годы. Мне казалось, что я должен изменить свое поведение, то, как я говорю и выгляжу, я был подавлен и запутан. Мне потребовалось много времени, чтобы выбраться из этого состояния.


Я переехал, встретил замечательных людей, новых друзей из LGBTQ+ сообщества и, наконец-то, увидел альтернативную сторону жизни, что люди могут общаться и взаимодействовать по-другому. Но мне очень грустно от того, что я потратил столько драгоценного времени для того, чтобы во всем разобраться, и мне жаль, что кто-то сейчас в мире должен проходить через то же самое.


ENG


Y.K, student at TalTech


I was born and raised in Russia, very bad place for being LGBT+.

The scenario is pretty simple. Of course, I was bullied at school for being different, although I didn’t quite understand at the time what was that “different” and wrong with me. So, homophobia on top of dramatic teenage problems such as pimples and “Mama, I want that pink top, or new brand shoes, otherwise I am the lamest kid in school”.


When I started admitting that I am gay (but not accepting it), I thought that life will get easier and I will meet somebody with the same interests. But, unfortunately, I faced a lot of internalized homophobia, machism, and body shaming, which put me down for several years. I thought that I have to change the way I look and talk, I was depressed and confused. It took a lot of time, to get out of feeling down.

 

Virgo, Vikervaade


Täna on Eestis LGBT+ kogukonna mehena mul peaaegu et väga hea elada ja seetõttu tunnen ennast siin ka hästi. Eks selleks läheb vaja ka topeltportsu mehelikku julgust ja ausust.


Peale seda, kui olen ennast ja teisi armastama hakanud ning leidnud end õnneliku ja rahulolevana, on vaikselt, ent kindlalt tekkinud soov panustada ka ühiskonna arengusse ja edendada kogukonna elu.


Nii olengi teinud mõningaid väikseid tegusid, mis ei ole küll aktivism, kuid loodan, et vähemalt kõnniteekivi, mis sillutab teed helgema ja võrdsema tuleviku suunas.

 

350 views0 comments

Комментарии


bottom of page