top of page

Transvaenuliku vaenukõne hüppeline kasv kogu Euroopas

Updated: Mar 10

Üleeuroopaline LGBTI inimeste õiguste eest seisev organisatsioon ILGA-Europe on 13 aastat teinud iga-aastast järelevalvet LGBTI inimeste inimõiguste olukorrast. Äsja avalikustas ILGA-Europe 2024. aasta aruande, mis sel korral juhib tähelepanu transvaenuliku vaenukõne hüppelisele kasvule kogu Euroopas.


Uuest aruandest selgub, et Euroopa ametnike vaenukõne LGBTI kogukonna vastu on kasvanud järsult, millest suur osa on suunatud just trans-inimeste vastu. Seda trendi on kahjuks märgata ka paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides – Austrias, Bulgaarias, Horvaatias, Küprosel, Tšehhis, Taanis, Saksamaal, Kreekas, Ungaris, Iirimaal, Itaalias, Lätis, Luksemburgis, Hollandis, Rumeenias, Portugalis, Slovakkias, Hispaanias ja Rootsis.


Valdavas enamuses trans-vastastest avaldustest kasutavad hirmu fooni loomiseks lapsi, et tekitada vastuseisu alaealiste trans-inimeste juurdepääsuks tervishoiule ja haridusele. See on laiem suundumus, mida poliitikud üle Euroopa on väitma hakanud – kui piiratakse juurdepääsu LGBTI inimesi puudutavale infole, siis hoiab see ära alaealiste kahjustamise.


Poliitikute demoniseeriv retoorika, koos sellega kaasnevate seaduste kehtestamise katsetega mõjutab eriti noorte LGBTI inimeste enesetappude määra ja vaimset tervist ning eskaleerub vägivaldsete protestideni ning muudab noorte olukorra ebaturvaliseks.


Hirmu õhutamine on otseselt kaasa toonud ka LGBTI inimeste vastu suunatud rünnakute jätkuva kasvu. Aastaülevaates olnud 54 riigist vaid kuus ei teatanud 2023. aastal vaenukuritegudest, sh üks EL liikmesriikidest. 48 riigist oli suur osa verbaalsest ja füüsilisest vägivallast suunatud just trans-inimeste vastu.


ILGA-Europe'i huvikaitsejuht Katrin Hugendubel: „Selles õhkkonnas toimuvad järgmise aasta juunis Euroopa Parlamendi valimised. Avalik diskursus on muutumas polariseerivamaks ja vägivaldsemaks, eriti trans-inimeste suunas. LGBTI kogukond on kogenud viimaste aastakümnete kõrgeimat ja rängemat vägivalda kogu Euroopas. 


Need põhiväärtused ja standardid, millele EL rajati – inimväärikuse ja inimõiguste austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus ja õigusriik – on seatud kahtluse alla ning inimõigused ja eelkõige LGBTI inimeste inimõigused seisavad silmitsi paremäärmuslike jõudude tugeva väljakutsega. LGBTI inimeste õigusi ja inimlikkust kasutatakse üha enam ära ühiskondade lõhestamiseks, demokraatia, õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste kahjustamiseks.”


Järgmisel nädalal käivitab ILGA-Europe oma kampaania "Come Out 4 Europe", mis annab Euroopa Parlamendi kandidaatidele võimaluse näidata, kuidas nad toetavad ja kaitsevad LGBTI inimeste õigusi Euroopa Parlamendi liikmetena.


ILGA-Europe tegevjuht Chaber: "LGBTI õigusi rünnatakse ja selle käigus kahjustatakse lapsi. Kuna oleme tunnistajaks poliitiliste jõudude tõusule, mis seavad kahtluse alla põhiõigused ja -vabadused, on järgmise aasta juuni valimised ELi ja LGBTI inimeste jaoks pöördeline hetk. 2024. aasta aastaülevaate järeldusi silmas pidades nõuab meie kampaania “Come Out 4 Europe” Euroopa Parlamendi kandidaatidelt selgeid poliitilisi samme kaitsmaks inimõigusi, demokraatiat ja vabadust.”ILGA-EUROPE 2024. aasta aruanne on leitav siit.


245 views

Comments


bottom of page