top of page

Vestlusõhtu "Siin- ja sealpool sood"

Updated: Oct 14, 2020

Vestlusõhtu "Siin- ja sealpool sood" sai alguse kaks aastat tagasi eesmärgiga luua igakuine kokkusaamisvõimalus Eesti trans inimestele.

Kes me oleme? Tulijaid on olnud nii Tallinnast, Harjumaalt kui kaugemalt üle Eesti ja Euroopa. On naisi, tüdrukuid, mehi, poisse ning üritusele satub ka inimesi, keda soojaotus põhimõtteliselt ei puuduta. Me oleme kõik erinevad, nagu on erinevad ka meie sooidentiteedid. Kes töötab, kes õpib, on jutukaid, on vaiksemaid. Meil pole vanuse- ja soopiiranguid kõige laiemas tähenduses. Nii trans kui mittetrans inimesed väljendavad oma sugu ainulaadsel moel. Vestlusõhtu on võimalus uurida ja väljendada iseennast turvalises keskkonnas, kartmata teiste survet ja kriitikat.

Millega vestlusõhtul tegeleme? Räägime sellest, kuidas meil läinud on, millest unistame, elu rõõmudest ja muredest. Jagame trans maailma uudiseid, aga miks mitte ka kõikvõimalikke filosoofilisi, vaimseid ja teaduslikke ideid ja arusaamu sugude kohta. Aja jooksul on vestlusringis käinud mitmed külalised nagu trans aktivistid, trans kunstnikud ja esinejad, TGEU (Transgender Europe) esindaja ning teised inimesed, kelle töö on otseselt või kaudselt transsoolisusega seotud. Osad neist on olnud kutsutud, teised on ise huvi üles näidanud.


Mõnikord vaatame filme: klassikalistest dokumentaalidest sugu puudutava ulmeni välja. Vajadusel ja võimalusel korraldame ka trans rahvale suunatud koolitusi ja töötubasid. Saame pakkuda ka vabatahtlikku tööd, näiteks tõlkimist ja kirjutamist, ürituste korraldamist või ettevalmistamist. Alati võib ka enda poolt midagi välja pakkuda ˗ häid ideid pole kunagi liiga palju!

Suve hakul on saanud traditsiooniks kõigile OMA Keskuse külalistele ja liikmetele avatud lõkkeõhtu.

Vestlusring on avalikkusele suletud üritus, seega saab ennast turvaliselt tunda igaüks, kellel on soov ja huvi oma sugu uurida ja väljendada, seda edasi arendada või soo raamidest välja astuda. Soovi korral on võimalik kohapeal riideid vahetada ja meikida. Selle aasta jooksul on plaanis juurde ehitada ka uhke meigilaud. Samuti on plaanis korraldada üks huvitav eneseväljendusega seotud koolitus, mille järele on paljudel reaalne vajadus. Millega tegu on, saad teada siis, kui läbi astud!

Kui üksinda tundub keeruline tulla uude seltskonda, siis võib OMA Keskusest ka enne üritust läbi tulla, tutvuda ruumide ja keskuse töötajatega. Tegelikult pole karta midagi, meil on siiras heameel iga julge hinge üle, kes meile külla tuleb!


 

Marcus Pertel, transsoolisuse spetsialist

17 views0 comments

header.all-comments


bottom of page