top of page

Eesti kodanikuühiskond on rünnaku all

Updated: Jul 18, 2023

Viimaste nädalate jooksul on toimunud aktiivsed rünnakud Eesti LGBT Ühingu (ühing) ja LGBT+ kogukonna vastu, mille eesmärgiks on keelata ühingu osalemine avaliku teenuse osutamise projektikonkursil, LGBT+ kogukonna vaigistamine ja marginaliseerimine ning hirmuõhkkonna loomine kogukonnale ja aktivistidele. Uudistekanalites vahendatakse pea igapäevaselt EKRE seisukohti nagu “EKRE tahab lõpetada LGBT ühingu riikliku rahastamise”, “EKRE: LGBT ühingu rahastamine hasartmängumaksust on ebaseaduslik”, rääkimata EKRE erakonna uudisteportaalist, kus kirjutisi ilmub kordades rohkem ja heidutavamas toonis.


EKRE liikmed, mh Pärnumaa ringkonna juht ja Saaremaa ringkonna juht, nurjasid 18.10 Pärnus ühingu teavitusürituse, 1. novembril korraldasid Tartu EKRE liikmed meeleavalduse ühe noortekeskuse LGBT+ teemalise ürituse vastu, vaenates sellega nii noorsootöötajaid kui noori. Selle kõige foonil on SA Perekonna ja Traditsioonide Kaitseks (SAPTK) algatanud ühingu vastu petitsioonikampaania, mis sisaldab valeinfot ja liialdusi, ning MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on tellinud ühingu rahastusteemalise küsitluse, mille küsimusepüstitus rajaneb valedel faktidel ning annab vahendi ühingu ründamiseks. Petitsiooni ning sellega seotud valede ja faktide kohta on ühingu kodulehele koostatud kokkuvõtte (vene keeles siin). Samuti levitatakse kahjulikke valesid transsooliste noorte kohta ja usaldamatuse õhkkonda loovaid skeeme, mis vihjavad vandenõustiilis seostele aktivistide ja riigiasutuste vahel.


EKRE kuulub valitsusse koos Keskerakonna ja Isamaaga, kellest esimene on peaministrierakond. Mõned peaministri reageeringud EKRE sõnavõttudele sotsiaalmeedias ei ole nende seisukohti muutnud ega ka rünnakuid lõpetanud. Vastupidi, EKRE sõnavõtud on muutunud agressiivsemaks ning tõenäosus, et EKRE ning nende toetajad võivad ilmuda LGBT+ teemalistele üritustele, tekitab LGBT+ kogukonnas hirmu tagakiusamise ees. Sisuliselt on valitsuserakond seadnud eesmärgiks tekitada hirmuõhkkond ja rikkuda inimeste turvatunnet ning kogu ülejäänud valitsus lubab sellel juhtuda. Rünnak ühe sihtgrupi ja ühe mittetulundusühingu vastu on rünnak kogu ühiskonna turvalisuse ja kodanikuühiskonna vastu.


Palume toetada ühingut, levitada seda infot ning võimalusel pöörduda Eesti Vabariigi peaministri Jüri Ratase poole selgitustaotluse ja palvega lõpetada LGBT+ kogukonna ja Eesti LGBT Ühingu ründamine ja hirmuõhkkonna loomine.


Photo by Markus Spiske on Unsplash

 

256 views

Comentarios


bottom of page