Ühingu rahastajad

2019. aastal rahastasid Eesti LGBT Ühingu tegevust eraannetajad, liikmemaksud, Hasartmängumaksu Nõukogu, Rosa Luxemburg Foundation.

2018. aastal rahastasid Eesti LGBT Ühingu tegevust eraannetajad, liikmemaksud, Hasartmängumaksu Nõukogu, Open Society Foundations, ILGA-Europe.

2019. aastal rahastasid Eesti LGBT Ühingu tegevust eraannetajad, liikmemaksud, Hasartmängumaksu Nõukogu, Rosa Luxemburg Foundation.

 

Käimasolevad projektid

Projekt: LGBT+ Microhistories In Estonia

 • Projekti eesmärk on avaldada Eesti esimene kohalikku LGBT+ ajalugu käsitlev üldisele avalikkusele mõeldud raamat. Raamatu koostavad ajaloouurijad, kes lisaks oma teema uurimisele ja avaldamisele osalevad ka uurijatele suunatud seminaridel, mis arendavad LGBT+ ja üldist ajaloouurimist Eestis.

 • Projekti rahastab Rosa Luxemburg Foundation 15 000 euroga.

 • Projekti kestvus on 01.05 – 31.12.2020.

Projekt: LGBT-teemaline haridus- ja teavitustegevus haridusvaldkonnas turvalise ja kaasava koolikeskkonna loomiseks LGBT+ noortele

 • Projekti eesmärk on luua kaasavam ja turvalisem koolikeskkond LGBT+ noortele Eestis. 

 • Projekti rahastab Aktiivsete Kodanike Fond 80 000 euroga.

 • Projekti kestvus 1.03.2020 - 1.03.2022.

 

Projekt: Seksuaal- ja soovähemuste teemaline nõustamis-, koolitus- teavitus- ja huvikaitsetegevus

 • Projekti eesmärk on parandada teadlikkust LGBT+ teemadel läbi teavitustöö ja hariduse, pakkuda kvaliteetseid tugiteenuseid ja arenguvõimalusi LGBT+ inimestele ja nende lähedastele ja aidata kaasa Eesti LGBT Ühingu tegevuse strateegilisele pikaajalisele planeerimisele.

 • Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu 96 000 euroga.

 • Projekti kestvus on 01.01 – 31.12.2019.

Lõppenud projektid 2017–2018

Projekt: Seksuaal- ja soovähemuste teemaline nõustamis-, koolitus- teavitus- ja huvikaitsetegevus

 • Projekti eesmärk on parandada teadlikkust LGBT+ teemadel läbi teavitustöö ja hariduse, pakkuda kvaliteetseid tugiteenuseid ja arenguvõimalusi LGBT+ inimestele ja nende lähedastele ja aidata kaasa Eesti LGBT Ühingu tegevuse strateegilisele pikaajalisele planeerimisele.

 • Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu 70 000 euroga.

 • Projekti kestvus 01.01–31.12.2018

Projekt: Euroopa Nõukogu soovituste järgimise seire

 • Projekti eesmärk on koostada ülevaade Euroopa Nõukogu soovituste CM/Rec (2010)5 ehk LGBT+ inimeste diskrimineerimise vähendamise meetmete järgimisest Eestis ning edendada koostööd Eesti LGBT Ühingu ja erinevate valitsusasutuste vahel.

 • Projekti rahastab ILGA-Europe 5000 euroga.

 • Projekti kestvus 1.03–31.10.2018

Projekt: Sõltumatu rahastamise ja annetuste suurendamise strateegia väljatöötamine

 • Projekti eesmärk on luua annetuste kogumise plaan ja katsetada erinevaid tegevusi heategevuslike annetuste kogumiseks ning välja selekteerida kõige efektiivsemad meetodid Eesti ühiskonna jaoks, mis aitaksid toetada LGBT+ inimeste õigusi.

 • Projekti rahastab Open Society Foundations 41 312 euroga.

 • Projekti kestvus 1.11.2016–30.04.2018

Projekt: Seksuaal- ja soovähemuste teemaline nõustamis-, koolitus- teavitus- ja huvikaitsetegevus

 • Projekti eesmärk on parandada teadlikkust LGBT+ teemadel läbi teavitustöö ja hariduse, pakkuda kvaliteetseid tugiteenuseid ja arenguvõimalusi LGBT+ inimestele ja nende lähedastele ja aidata kaasa Eesti LGBT Ühingu tegevuse strateegilisele pikaajalisele planeerimisele.

 • Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu 65 000 euroga.

 • Projekt kestvus 01.01–31.12.2017

Projekt: Balti riikide, Põhjamaade ja Lääne-Venemaa koostöö järjepidevuse tugevdamine LGBT+ inimeste õiguste kaitsmisel

 • Projekti eesmärk on suurendada ja tugevdada koostööd Balti riikide LGBT+ organisatsioonide Eesti LGBT Ühingu, LGL (Leedu) ja Mozaika (Läti) vahel eesmärgiga võidelda diskrimineerimise, negatiivsete sotsiaalsete hoiakute vastu korraldades teavitusüritust Baltic Pride 2017, kaasates Põhjamaade ja Lääne-Venemaa partnereid selleks, et tõsta kohalike LGBT+ kogukondade nähtavust.

 • Projekti rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu 50 000 euroga.

 • Projekti kestvus 01.05–31.11.2017

MEIST

Eesti LGBT Ühing on LGBT+ (lesbi, gei, bi, trans ja muu seksuaal- ja sooidentiteediga) inimeste ja nende lähedaste heaks töötav mittetulundusühing.

KONTAKT

Kaarli pst 5–1, Tallinn 10119

Keskus on avatud N 12-18, muul ajal kokkuleppel.

+372 5551 5817

info(at)lgbt.ee

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube

© 2020 by Eesti LGBT Ühing