Ühingu rahastajad

2018. aastal rahastasid Eesti LGBT Ühingu tegevust eraannetajad, liikmemaksud, Hasartmängumaksu Nõukogu, Open Society Foundations, ILGA-Europe.

 

2017. aastal rahastasid Eesti LGBT Ühingu tegevust eraannetajad, liikmemaksud, Hasartmängumaksu Nõukogu, Open Society Foundations, Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

Käimasolevad projektid

Projekt: Seksuaal- ja soovähemuste teemaline nõustamis-, koolitus- teavitus- ja huvikaitsetegevus

 • Projekti eesmärk on parandada teadlikkust LGBT+ teemadel läbi teavitustöö ja hariduse, pakkuda kvaliteetseid tugiteenuseid ja arenguvõimalusi LGBT+ inimestele ja nende lähedastele ja aidata kaasa Eesti LGBT Ühingu tegevuse strateegilisele pikaajalisele planeerimisele.

 • Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu 96 000 euroga.

 • Projekti kestvus 01.01.–31.12.2019

Lõppenud projektid 2017–2018

Projekt: Seksuaal- ja soovähemuste teemaline nõustamis-, koolitus- teavitus- ja huvikaitsetegevus

 • Projekti eesmärk on parandada teadlikkust LGBT+ teemadel läbi teavitustöö ja hariduse, pakkuda kvaliteetseid tugiteenuseid ja arenguvõimalusi LGBT+ inimestele ja nende lähedastele ja aidata kaasa Eesti LGBT Ühingu tegevuse strateegilisele pikaajalisele planeerimisele.

 • Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu 70 000 euroga.

 • Projekti kestvus 01.01.–31.12.2018

Projekt: Euroopa Nõukogu soovituste järgimise seire

 • Projekti eesmärk on koostada ülevaade Euroopa Nõukogu soovituste CM/Rec (2010)5 ehk LGBT+ inimeste diskrimineerimise vähendamise meetmete järgimisest Eestis ning edendada koostööd Eesti LGBT Ühingu ja erinevate valitsusasutuste vahel.

 • Projekti rahastab ILGA-Europe 5000 euroga.

 • Projekti kestvus 1.03.2018–31.10.2018

Projekt: Sõltumatu rahastamise ja annetuste suurendamise strateegia väljatöötamine

 • Projekti eesmärk on luua annetuste kogumise plaan ja katsetada erinevaid tegevusi heategevuslike annetuste kogumiseks ning välja selekteerida kõige efektiivsemad meetodid Eesti ühiskonna jaoks, mis aitaksid toetada LGBT+ inimeste õigusi.

 • Projekti rahastab Open Society Foundations 41 312 euroga.

 • Projekti kestvus 1.11.2016–30.04.2018

Projekt: Seksuaal- ja soovähemuste teemaline nõustamis-, koolitus- teavitus- ja huvikaitsetegevus

 • Projekti eesmärk on parandada teadlikkust LGBT+ teemadel läbi teavitustöö ja hariduse, pakkuda kvaliteetseid tugiteenuseid ja arenguvõimalusi LGBT+ inimestele ja nende lähedastele ja aidata kaasa Eesti LGBT Ühingu tegevuse strateegilisele pikaajalisele planeerimisele.

 • Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu 65 000 euroga.

 • Projekt kestvus 01.01.2017–31.12.2017

Projekt: Balti riikide, Põhjamaade ja Lääne-Venemaa koostöö järjepidevuse tugevdamine LGBT+ inimeste õiguste kaitsmisel

 • Projekti eesmärk on suurendada ja tugevdada koostööd Balti riikide LGBT+ organisatsioonide Eesti LGBT Ühingu, LGL (Leedu) ja Mozaika (Läti) vahel eesmärgiga võidelda diskrimineerimise, negatiivsete sotsiaalsete hoiakute vastu korraldades teavitusüritust Baltic Pride 2017, kaasates Põhjamaade ja Lääne-Venemaa partnereid selleks, et tõsta kohalike LGBT+ kogukondade nähtavust.

 • Projekti rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu 50 000 euroga.

 • Projekti kestvus 01.05.–31.11.2017

MEIST

Eesti LGBT Ühing on LGBT+ (lesbi, gei, bi, trans ja muu seksuaal- ja sooidentiteediga) inimeste ja nende lähedaste heaks töötav mittetulundusühing.

KONTAKT

Kaarli pst 5–1, Tallinn 10119

+372 5551 5817

T, N 15–18; K, R 10-14

info(at)lgbt.ee

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube

© 2020 by Eesti LGBT Ühing