Teenage Students Raising Hands

Turvaline kool LGBT+ õpilastele

2018. aastal korraldasime Eesti esimese LGBT+ õpilaste koolikeskonna uuringu, mille tulemused näitavad, et paljud LGBT+ noored ei tunne end koolis turvaliselt, sest nad kogevad vaenu, LGBT+ teemasid käsitletakse puudulikult või negatiivselt ning kaasõpilased ja koolitöötajad ei pööra probleemidele tähelepanu.

 

Olukorra lahendamiseks käivitasime projekti, mille eesmärk on luua kaasav ja turvaline koolikeskkond LGBT+ noortele Eestis. Selleks töötame LGBT+ noorte, haridusvaldkonna töötajate ning haridusvaldkonna organisatsioonide ja asutustega ning suhtleme üldise avalikkusega.

Projektitegevused tuginevad eelnevalt toimunud koolikeskkonna uuringule (ru, en) ning 2019. aasta sügisel toimunud hariduskonverentsil "Hinge hinnaga haridus: LGBT+ noorte heaolu" arutatule. Projekti käigus töötame välja õppematerjalid ja koolitused, viime läbi koolitusi, töötame organisatsioonide võrgustikuga ning korraldame teavituskampaania.

 

Projekti partneriteks on Kiusamisvaba Kool, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Eesti Noorteühenduste Liit.

Projekti rahastab Aktiivsete Kodanike Fond ehk Active Citizens Fund (ACF). ACFi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Üheskoos rohelise, tugeva ja kaasava Euroopa eest!

Read about the project in English here.

Uudised

Eva Marta Sokk. Erakogust.jpeg

16.09.2021

Eva Marta Sokk: eelarvamused jätavad LGBT+ noored vajaliku hariduseta

Õpetaja Eva Marta Sokk otsib Postimehes ilmunud arvamusloos vastust küsimusele, kes õpetaks LGBT+ noori, et neist kasvaksid eneseteadlikud, turvalise seksuaalkäitumise ja vaimselt terved ning õnnelikud täiskasvanud.

Kodulehe_banner.png

23.04.2021

Kogume lugusid kiusamisest

Kui oled LGBT+ noorena kogenud vaimset, füüsilist või seksuaalset vägivalda, siis kutsume sind meile oma lugu saatma. Oleme tänulikud iga kogemuse jagamise eest.

 

Kasutame lugusid anonüümselt LGBT+ noorte kiusamise vastase kampaania jaoks.

miks-ja-kuidas-lgbt-teemadest-tunnis-rä

16.02.2021

Miks ja kuidas LGBT+ teemadest tunnis rääkida? See on empaatia küsimus.

Õpetaja ja Eesti LGBT Ühingu tegevjuht Kristel Rannaääre pakub ideid, kuidas LGBT+ teemasid koolitundi sobitada, ja selgitab, mida seejuures silmas pidada.

opilasesinduste-liit.jpg

21.01.2021

Vaimse tervise probleemidega noored

pole pelk statistika

Õpilasesinduste Liit kirjutab, et kõhedust tekitav statistika tugispetsialistide vähesuse ning vaimse tervise probleemide käes kannatavate noorte, sh LGBT+ noorte kohta annab ühiskonnale märku, et tuleb vaadata süvitsi sinna, kust probleemid alguse saavad.

triin-toomesaar-foto-monica-raud.png

19.10.2020

Kак победить травлю в школе в рамках кампании

Трайн Тоомесаар, генеральный директор организации Kiusamisvaba Kool, пишет о последствиях травли для людей и общества, о научном подходе и об общей заинтересованности в предотвращении травли.

Photo by bantersnaps on Unsplash.jpg

30.06.2020

Молодежь ЛГБТ+ чувствствует себя в школах Эстонии небезопасно. Как это изменить?

Результаты проведенного в 2018 году исследования показали, что школы Эстонии небезопасны для учеников ЛГБТ+. Теперь, когда причины проблемы известны, Ассоциация ЛГБТ Эстонии вместе с экспертами в области образования и сотрудниками молодежных организаций стали искать решения.

maailmamuutjate-tund-eva-marta.png

18.05.2021

Sina, ühing ja õpetajad - koos turvalisema kooli nimel

Õpetajad saavad muuta LGBT+ noorte elu, kuid nad vajavad selleks tuge ja teadmisi. Seetõttu kogume annetusi, et luua uuenduslikke õppematerjale ja korraldada üks võimas kampaania, millesugust pole Eestis varem nähtud.

perepaev.png

15.04.2021

Kutsume koole tähistama perepäeva!

Taas kutsume koolitöötajaid rääkima õpilastega perede mitmekesisusest. Üleskutsele on alla kirjutanud võrdse kohtlemise võrgustiku ja noorteorganisatsioonid ning tänavu on perepäeval ka koduleht, mis pakub muu hulgas sobivaid õppematerjale igale kooliastmele.

miks-ja-kuidas-lgbt-teemadest-tunnis-rä

16.02.2021

Как и зачем говорить на темы ЛГБТ+ в классе? Это вопрос эмпатии.

Преподаватель и исполнительный директор ЛГБТ-Ассоциации Эстонии Кристель Раннаяэре предлагает идеи, как совместить темы ЛГБТ + со школьными уроками, и объясняет, что нужно при этом иметь в виду.

mihus-dets-2020.png

31.12.2020

Noored seisavad avatud ja inimestest hooliva Eesti eest

Ühingu haridusspetsialist Eva Marta Sokk kirjutas noorsootöö ajakirjale MIHUS kommentaari LGBT+ noorte turvalistest kohtadest ja keskkondadest ning sellest, kuidas noored igaühe heaolust hoolivad. Kommentaari leiad artikli lõpus.

triin-toomesaar-foto-monica-raud.png

21.09.2020

Koolikiusamisest ei saa jagu kampaania korras

Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Triin Toomesaar kirjutab Postimehes koolikiusamise tagajärgedest inimesele ja ühiskonnale, teaduspõhisest lähenemisest ning ühisest huvist kiusamise ennetamise vastu.

Photo by bantersnaps on Unsplash.jpg

30.06.2020

LGBT+ noored ei tunne end Eesti koolides turvaliselt. Kuidas seda muuta?

2018. aastal tehtud uuringu tulemused näitasid, et Eesti koolid ei ole LGBT+ õpilastele turvalised. Nüüd, kui probleemi põhjused on teada, on Eesti LGBT Ühing koos haridusvaldkonna ja noorteorganisatsioonide ning haridusekspertidega asunud lahendusi looma.

siim-ruul.jpg

12.05.2021

Siim Ruul: maailm on laiem kui kodu

Õpetaja ülesanne ei ole väärtusi, arvamusi ja hinnanguid kujundada, vaid luua keskkond, kus lapsed saavad neid turvaliselt kujundada, kirjutab õpetaja Siim Ruul.

vagivald-ahistamine-kaklus-kiusamine-kiu

18.02.2021

ПОДКАСТ | Каждый пятый ученик подвергается травле, в случае с ЛГБТ+ школьная среда более агрессивна

Представители ЦУ ”Школа без травли” (Kiusamisvaba Kool) Владимир Ниинимяки и Кати Тообаль рассказали RusDelfi о проблемах, с которыми школы по-прежнему постоянно сталкиваются.

Argieluvo%CC%83rdsus%20%E2%80%93%20Indre

8.02.2021

Argieluvõrdsus: LGBT+ õpetaja koolist ja maailmast

Ühingu raadiosaates "Argieluvõrdsus" käis külas ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetaja Indrek Niibo, kellega vestlesime LGBT+ õpilaste ja õpetajate olukorrast Eesti koolides, ühiskonna pingete ja vaidluste peegeldusest koolis, õpetaja ja aktiivse kodaniku rollide seotusest ning minevikku tundes tulevikku vaatamisest.

eva-marta-enl-noored-otsustajad_edited.j

21.10.2020

Vestlussaade:

Noored otsustajad

Eesti Noorteühenduste Liit kutsus saatesse külla ühingu haridusspetsialisti ja projektijuhi Eva Marta, kes rääkis meie koolikeskkonna uuringust, õpilaste olukorrast koolis ja sellest, mis peab muutuma, et koolijuhid ja -töötajad julgeksid LGBT+ õpilastest avalikult rääkida.

acf esimene kohtumine.png

01.07.2020

Projekt on alanud!

Oleme kohtunud projektipartnerite, huvitatud organisatsioonide ja hariduspsühholoogia eksperdi Grete Arroga.

Active-citizens-fund@4x.png
AEF transparent.png
Kkl6-DVP.png