top of page

2019: Eesti LGBT Ühing tegudes ja arvudes

Updated: Oct 14, 2020

Mõned arvud


 • Korraldasime 85 üritust, mh konverents, perede, noorte ja transsooliste kohtumisõhtud, filmiõhtud ja maailmaköök. Lisaks on meie ruumides üritusi korraldanud teised rühmad, näiteks segakoor Vikerlased, Geikristlaste Kogu, ESN Talllinn, TLÜ LGBT+ jt.


 • Tegime 124 esmanõustamist, sh 52 juriidilist, 42 psühholoogilist ja 30 kogemusnõustamist. Tänavu paistsid silma järgmised teemad: kooselu registreerimine, perekond ja vaen peres, transsoolisus ja sellega seotud teekond, seksuaalne identiteet, trans inimeste lähedaste nõustamine, vanem trans kogukond, kapist välja tulemine, aga samuti ka teadmatus, depressioon, ärevus ja suitsiidiaalsus seoses oma identiteediga.


 • Koostasime 4 pressiteadet, andsime sisendi 41 artiklile (intervjuu, kommentaar, toimetamine jms), meie palvel muudeti 8 artiklis sõnastust korrektsemaks, meie initsiatiivil ilmus ja levis meediasse 5 artiklit ning meie kodulehe blogis ilmus 56 postitust eesti, vene ja inglise keeles. Läbivad teemad olid transsoolisus, noored, haridus, ühingu tegevus ja rahastus, vaen ja poliitika.


 • Viisime läbi 12 koolitust (haridus, meditsiin, psühholoogia, noorsootöö).


 • Nõustasime koolitöö tegemisel 3 (üli)õpilast, praktikal käis 3 TLÜ tudengit ja 2 kogukonnapraktikanti ning 2 töövarju gümnaasiumist.


 • Vastasime u 200 päringule. Läbivad teemad olid transsoolisus ja sellega seotud toimingud, koolituste tellimine, LGBT+ inimeste olukord Eestis, kooseluseadus, meediapäringud, nõustamisvõimalused LGBT+ kogukonnale ühingus ja mujal.


 • Kogusime rekordsummas annetusi. Mitmekordistus nii (püsi)annetajate hulk kui ka kogusumma.


Baltic Pride 2019 Vilniuses. Foto: Augustas Didžgalvis


Mõned teod


Eredalt meeles

Meie üritused ja algatused


 • Analüüsisime 2018. aastal läbiviidud Eesti LGBT+ õpilaste koolikeskkonna uuringu tulemusi.


 • Korraldasime koostöös ECOMiga hariduskonverentsi “Hinge hinnaga haridus: LGBT+ õpilaste heaolu”, milles osales u 70 õpetajat, koolitöötajat, haridusvaldkonna spetsialisti ja noort, lisaks esinesid eksperdid Iirimaalt, Hollandist ja USAst.


 • Kogusime annetusi kooliuuringu tõlkimise ja toimetamise tarvis ning osalesime sellega ka Eesti esimestel annetamistalgutel. Kogusime 3600€, mis ületas meie seatud sihi.


 • Enne Riigikogu valimisi korraldasime X-baaris LGBT+ teemadel erakondade arutelupaneeli, analüüsisime erakondade valimisprogramme seoses LGBT+ teemadega ning avaldasime ka kandidaatide seisukohti.


 • Lükkasime käima projekti “LGBT+ Microhistories in Estonia”, mille käigus uurime kohalikku LGBT+ ajalugu ning tulemusena ilmub mõne aasta pärast esimene Eesti LGBT+ kogukonna ajalugu tutvustav raamat.


 • Algatasime aseksuaalsete inimeste toetusrühma.


 • Kohtusime kogukonnaga: käisime korduvalt Tartus ning esmakordselt Pärnus ja Kuressaares.


 • Korraldasime esimese kohtumise kõigile LGBT+ kogukonna või sellega seotud gruppidele ja organisatsioonidele, et üksteist toetada, infot ja mõtteid vahetada ning koos head teha.


 • Korraldasime Vikerkaarekangelaste töötubade sarja, mille käigus õppisid huvilised konflike ennetama ja lahendama ning kaitsma end ja teisi vaimse ja füüsilise vägivalla eest. Töötubade kokkuvõtted ja kasulikud soovitused oleme koondanud siia.


 • Pidasime keskuse 8. ja ühingu 11. sünnipäeva vanade ja uute sõpradega ning imelise Helgi Saldoga.Koostöö ja kohtumised


 • Käisime Baltic Pride’il Vilniuses, kus esinesime konverentsil, pidasime marsijärgseid kõnesid ja kohtusime rahvusvaheliste kolleegidega. • Osalesime ühingu katusorganisatsioonide ILGA-Europe ja IGLYO aastakonverentsidel ning Brüsselis tänavuse Euroopa Liidu eesistujariigi Soome ja Euroopa Komisjoni korraldatud konverentsil LGBT+ inimeste õiguste edendamise teemal.


 • Koordineerisime Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) LGBT+ inimeste olukorra uuringu levitamist Eestis.


 • Kohtusime huvitavate inimeste, näiteks haridusvaldkonna ekspertidega Iirimaalt, USAst ja Hollandist, Euroopa Parlamendi saadiku Marina Kaljuranna ja sotsiaalministri Tanel Kiigega ning Post-Trans projekti eestvedaja Elliega.


 • Tööasjus kohtusime nagu ikka ka ministeeriumite, Politsei- ja Piirivalveameti, võrdsete võimaluste voliniku ja õiguskantsleriga.


Ühingu ja keskuse sünnipäev. Foto: Eke Allikvere
 

280 views

Comments


bottom of page